Home

Emesafene Farmacotherapeutisch Kompas

Farmacotherapeutisch Kompas

Farmacotherapeutisch Kompas. U bevindt zich hier: Farmacotherapeutisch Kompas. Geneesmiddel, -groep of indicatie Zoek Wis invoer. Zorg dat uw browser goed beveligd is. Per 1 maart strengere eisen! Waarschuwingen. Wereldwijde terugroepactie antibioticum Zerbaxa; Hoofdmenu Geneesmiddelen Het Farmacotherapeutisch Kompas gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen Sluiten. Web-App. Installeer deze Web-App op je iPhone:. 1. WAT ZIJN EMESAFENE, TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT* Emesafene, tabletten bevatten meclozine en pyridoxine als werkzame stoffen. Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van misselijkheid en braken: • Tijdens de zwangerschap (bij vrouwen die voor behandeling met geneesmiddelen in aanmerking komen) • Na operatie Emesafene, zetpillen. Over dit geneesmiddel; Details handelsvergunning; Dit geneesmiddel is goedgekeurd voor gebruik bij de hier vermelde indicatie. Informatie over Meclozine, Combinations op Farmacotherapeutisch Kompas. Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) Patiëntenbijsluiter

Emesafene is een witte tablet met aan één zijde de inscriptie E. Emesafene tabletten zijn verpakt per 3 doordrukstrips van 10 tabletten in een vouwdoosje. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikan antihistaminica, systemisch Werking Werkingsmechanisme. De systemische antihistaminica binden competitief aan H 1-receptoren waardoor histamine-geactiveerde processen geremd worden.Antihistaminica hebben géén invloed op het vrijkomen van histamine. Afhankelijk van de locatie van de H 1-receptor en het geneesmiddel hebben ze een verschillende werking.. Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is hét hulpmiddel voor artsen bij het voorschrijven van medicijnen aan patiënten. Het FK heeft als doel het stimuleren van gepast gebruik van geneesmiddelen. Gepast gebruik houdt in: behandeling met geneesmiddelen (farmacotherapie) die in medisch opzicht het best zijn. Ook zijn de medicijnen niet duurder dan noodzakelijk. Het FK is een openbaar.

metoclopramide Farmacotherapeutisch Kompas

 1. Nieuwe teksten voor het FK worden intern opgesteld en geredigeerd en vervolgens voorgelegd aan de werkcommissie Farmacotherapeutisch Kompas (CFK) van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Het is uiteindelijk het Zorginstituut dat op basis van het advies van deze commissie de achtergrondinformatie in het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) opneemt
 2. Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is de centrale plek voor onafhankelijke informatie over geneesmiddelen en farmacotherapie. De website van het Farmacotherapeutisch Kompas ondersteunt voorschrijvers bij het voorschrijven van geneesmiddelen, direct of via verwijzingen naar andere onafhankelijke websites
 3. De appstores van Apple en Google bevatten duizenden apps die zich richten op de mentale gezondheid van mensen. Tussen al die apps een geschikte vinden is behoorlijk lastig. De ggz-appwijzer helpt je deze zoektocht te vergemakkelijken. We geven je informatie over de kwaliteit en functionaliteit van ggz-gerelateerde apps

oxazepam Farmacotherapeutisch Kompas

 1. Betere zorg voor de patiënt. Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is met gemiddeld 100.000 bezoeken per dag en 2,5 miljoen bezochte pagina's per week een van de veel geraadpleegde websites in Nederland. Gebruikers waarderen het FK zeer, en hebben aangegeven dat ze de behoefte hebben om snel het juiste geneesmiddel te kunnen vinden voor een patiënt die 'niet standaard' is
 2. Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gekomen. Onderstaande geneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als het door u in het Farmacotherapeutisch Kompas geraadpleegde geneesmiddel
 3. Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is dé website met adviezen over het gebruik van geneesmiddelen. De teksten komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Commissie Farmacotherapeutisch Kompas van Zorginstituut Nederland en worden ter consultatie voorgelegd aan de registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen
 4. Het Kompas moet echter in de eerste plaats voor voorschrijver en afleveraar richtinggevend zijn op farmacotherapeutisch-inhoudelijke gronden. Wij hopen ook door deze nieuwe editie een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het voorschrijfgedrag
 5. Huisartspraktijk Cazander in Leiden Centrum, in Gezondheidscentrum Lammenschans, studentenhuisarts, NHG geaccrediteer

Farmacotherapeutisch Kompas 2012 Al bijna dertig jaar bewijst het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) zijn diensten als leidraad en naslagwerk bij het gepast gebruik van geneesmiddelen. De uitgever van het FK - het College voor zorgverzekeringen (CVZ) - biedt hiermee onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg Farmacotherapeutisch Kompas. Het Farmacotherapeutisch Kompas van het Zorginstituut biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid

1 Persbericht Persbericht Pb. 01/2009 Diemen, 22 januari 2009 CVZ presenteert 25 ste editie Farmacotherapeutisch Kompas Farmacotherapeutisch Kompas belangrijkste bron onafhankelijke geneesmiddeleninformatie Van alle artsen in Nederland gebruikt 95% het Farmacotherapeutisch Kompas in de spreekkamer. Bovendien beschouwt het merendeel van hen het Kompas als de belangrijkste bron voor. Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Scabies (herziening) Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 28 februari 2021 Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: (dreigende) Status epilepticus (herziening) Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 28 februari 2021 Ga naar Farmacotherapeutisch Kompas Beschrijving In het Farmacotherapeutisch Kompas (FTK) staan alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, die geregistreerd staan als 'geneesmiddelen voor mensen' bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of de European Medicines Agency (EMA) en vermeld staan in het Taxebestand van Z-Index

Het ontwerp van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is gemoderniseerd. Daardoor is de website nu beter voor mobiele apparaten toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor alle platformen. De inhoud blijft ongewijzigd Over Farmacotherapeutisch Kompas. Het Farmacotherapeutisch Kompas heeft gemiddeld 100.000 bezoeken per dag en 2,5 miljoen bezochte pagina's per week. FK helpt om het gepast gebruik van geneesmiddelen te stimuleren. Dat wil zeggen: behandeling met geneesmiddelen die in medisch opzicht het best zijn en niet duurder dan noodzakelijk Verklaring. Zorginstituut Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Farmacotherapeutisch Kompas.. hoofddomein Farmacotherapeutisch kompas. Het farmacotherapeutisch kompas biedt inzage in alle in Nederland verkrijgbare, bij het CBG geregistreerde medicijnen voor mensen. Daarnaast staan ook de geneesmiddelen van het European Medicines Agency (EMA) in het taxebestand van de Z-index

Jij bent werkzaam als adviseur voor het Farmacotherapeutisch Kompas bij de sector Zorg. Jij voert het secretariaat voor de commissie Farmacotherapeutisch Kompas en verzorgt inhoudelijke bijdragen. Jij houdt je bezig met onderstaande taken:Jij verricht redactionele werkzaamheden op het gebied van medische/farmaceutische onderwerpen.Jij bent medeverantwoordelijk voor inhoudelijke teksten voor. Over het kompas. Inhoud van het kompas. Het Farmacotherapeutisch Kompas bevat een overzicht van alle bij Nederland en de EU geregistreerde geneesmiddelen 'voor mensen'. In het kompas staat geen informatie over homeopathie. Daarnaast worden geneesmiddelen die voornamelijk intramuraal gebruikt worden niet opgenomen. Er is echter geen sluitende lijst Website Farmacotherapeutisch Kompas vernieuwd. By Zorginstituut Nederland | 06/03/2017. 0 Comment. Zorginstituut Nederland heeft de website van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) vernieuwd. De geneesmiddeleninformatie is geactualiseerd en is sneller en beter te vinden De 12e editie van het Farmacotherapeutisch Kompas is begin januari 1995 verschenen.. Onder de gebruikers van het Kompas heeft tussen december 1993 en juli 1994 een evaluatieonderzoek naar het gebruik en de waardering plaatsgevonden.1 De resultaten van het onderzoek laten zien dat het Kompas in vergelijking met andere informatiebronnen een zeer belangrijke plaats inneemt

Emesafene, tabletten Geneesmiddeleninformatiebank

 1. Farmacotherapeutisch kompas Het Farmacotherapeutisch Kompas is een actueel bijgehouden naslagwerk voor medische professionals zoals huisartsen en apothekers met alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen dat via internet volledig beschikbaar is. Maar ook voor patiënten kan het handig zijn om een geneesmiddel op te zoeken en iets over mogelijke bijwerkingen te lezen. Uiteraard moet u bij.
 2. Het volledige Farmacotherapeutisch Kompas staat voor iedereen toegankelijk op internet (www.farmacotherapeutischkompas.nl of www.fkzin.nl). De website is in 2017 volledig vernieuwd en bevat naast geneesmiddelteksten, ook indicatieteksten (met een handig stappenplan), groepsteksten en algemene teksten
 3. Farmacotherapeutisch Kompas. Het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor zorgverzekeringen biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen
 4. Het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor zorgverzekeringen biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingsadviezen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid. Op deze website vindt u op verschillende manieren informatie. U kunt.
 5. Na contact te hebben gehad met de data-eigenaar wordt het volgende aangeven: Het Farmacotherapeutisch Kompas stelt haar informatie gratis en voor iedereen ter beschikking via de website en de App's. In toegang tot de brongegevens op enigerlei andere wijze wordt niet voorzien

Emesafene, zetpillen Geneesmiddeleninformatiebank

Farmacotherapeutisch Kompas. Het Farmacotherapeutisch Kompas biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid In het Farmacotherapeutisch kompas geeft de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad jaarlijks medisch-farmaceutische voorlichting.. In de editie 1998 is een hoofdstuk over farmacokinetiek opgenomen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande edities betreffen de inleiding bij het hoofdstuk over en de adviezen ten aanzien van de. Farmacotherapeutisch Kompas Het Farmocotherapeutisch Kompas van het College voor Zorgverzekeringen biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingsadviezen. De website is primaire bestemd voor artsen en apotherkers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid Farmacotherapeutisch Kompas Het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor zorgverzekeringen biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid

promethazine Farmacotherapeutisch Kompas

 1. antihistaminica, systemisch Farmacotherapeutisch Kompas
 2. Farmacotherapeutisch Kompas (FK) Over ons
 3. Consultatieprocedure teksten Farmacotherapeutisch Kompas
 4. Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
 5. Home - GGZ Appwijze

Farmacotherapeutisch Kompas ondersteunt zorg op maat beter

FARMACOTHERAPEUTISCH KOMPAS 2012 - vanstockum

Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Scabies

 • Ongeval Maldegem vandaag.
 • 1956 Buick Special station wagon.
 • Hoe weet je of iemand dood is.
 • Zeemeermin zwemmen gennep.
 • Rechtbank Gelderland.
 • Tonijn kwik zwanger.
 • Rode pioenroos.
 • Bach prelude 1.
 • Abc food.
 • Kappersschool Emmen model.
 • Vrijstaande CV houtkachel.
 • Texte pour son meilleur ami touchant qui fait pleurer.
 • Appartement te koop in Knokke zeedijk.
 • Navaho.
 • Blender 3D tekenen.
 • Ego psychologie.
 • Botanische tulpen planten.
 • Wolfsbane Marvel.
 • Fiamma Sun View XL voorwand.
 • Fonteinpomp Intratuin.
 • Camera rugzak vrouw.
 • Sofiane Lyrics.
 • Morgenrood spreekwoord.
 • Thriller Movies 2014.
 • MDF plaat op maat.
 • Eierstok verwijderen seks.
 • Vice premier belgië.
 • Baby badzitje vanaf wanneer.
 • Fender American Standard Stratocaster.
 • McLintock whisky.
 • Tampa weer.
 • Hondenschool Hoogeveen.
 • Sol Film.
 • Individuele rondreis Cuba Kras.
 • Kawasaki zx10r history.
 • Pvc deuren Deceuninck.
 • Appelmoes wecken.
 • Natal Verloskundigenpraktijk.
 • Amélie IMDb.
 • 3 Liga Teams.
 • Niet oplaadbare batterijen opladen.