Home

Jehovah's Getuigen

Jehovah's Getuigen — Wie we zijn. We zijn mensen met allerlei etnische en culturele achtergronden, maar we zijn verenigd door gemeenschappelijke doelen. Het belangrijkste is dat we Jehovah willen eren, de God van de Bijbel en de Schepper van alles. We doen ons best om Jezus Christus na te volgen en zijn er trots op christenen genoemd te worden Jehova's getuigen vormen een adventistische geloofsgemeenschap binnen het christendom met geloofspunten die op onderdelen van de meeste christelijke geloofsrichtingen afwijken. Jehova's getuigen geloven dat zij de enige juiste religie hebben [2] [3] en dat de mensheid zich in de eindtijd bevindt, de laatste fase voordat God ingrijpt, wat hen een eindtijdbeweging maakt

Jehovah's Getuigen doen hun best volgens het christelijke geloof te leven dat Jezus onderwees en dat zijn apostelen beoefenden. Dit artikel geeft een samenvatting van onze fundamentele leerstellingen. God. We aanbidden de enige ware en almachtige God die alles heeft gemaakt. Zijn naam is Jehovah (Psalm 83:18; Openbaring 4:11) Jehovah's Getuigen De Kerkgenootschap van de Jehovah's Getuigen heet officieel de Christelijke Gemeente van Jehovah's Getuigen. Ze staan meest bekend om hun deur-aan-deur bezoeken en geloven dat wij in onze laatste dagen leven. In het nu volgende artikel kunt u wat meer te weten komen over hoe de Jehovah's Getuigen denken en leven. Geschiedeni Er is een aantal splintergroeperingen van Jehova's getuigen, vooral in de Verenigde Staten, geloofsgemeenschappen die zich ooit hebben afgescheiden van de beweging die door Charles Taze Russell in 1879 werd gestart onder de naam Bible Students. Er zijn regelmatig personen geweest die het leiderschap van het Besturend Lichaam niet hebben erkend, van mening verschilden over doctrinaire interpretaties, met inbegrip van het huis-aan-huiswerk waarom de Jehova's getuigen zo bekendstaan. Het merendee

Jehova - YouTube

Jehovah's Getuigen — Officiële website: jw

Jehovah's Getuigen geven géén bijbelstudie, zoals zij wel beweren. Zij geven les uit hun eigen lectuur en misbruiken teksten uit hun eigen aangepaste bijbel, de Nieuwe Wereldvertaling. Zie onderstaande video en/of Youtube-videokanaal Jehova's getuigen, de praktijk Jehova's getuigen hebben hun eigen ideeën over de bijbel en hoe ze deze uitleggen en gebruiken. Er gelden voor Jehova's getuigen andere regels en gebruiken, dan in het leven van mensen die niet tot deze groep behoren

Jehova's getuigen - Wikipedi

 1. De Jehovah's Getuigen kwamen in opspraak na onderzoek van dagblad Trouw. Deze krant deed twee jaar lang onderzoek naar seksueel misbruik bij dit kerkgenootschap en sprak met een aantal slachtoffers
 2. Neen Getuigen van Jehovah mogen een paar smetjes oplopen ze hebben wel de Bijbel als leidraad en laten ook Faith in Action zien. De rest is allemaal mickey mouse stories. Dus als u een ex-Getuige bent dan ziet u dat u geheel alleen is , want in de wereld is men niet bereid offers te geven en Waarheid te onderzoeken met hart
 3. Jehovah's Getuigen en Armageddon in 2034 Ik zag dat in Google een zoekterm van iemand naar deze website leidde, maar dat het antwoord daar niet echt op staat. Het gaat om deze zoekopdracht: W anneer vind het einde der tijden nu plaats volgens jehova getuigen
 4. Waarom reageren Jehovah's Getuigen niet op elke beschuldiging die tegen ze wordt geuit? Als Getuigen van Jehovah te maken krijgen met beschuldigingen en vragen, passen ze Bijbelse principes toe en proberen ze te onderscheiden of het een 'tijd om zich stil te houden' is of een 'tijd om te spreken' (Prediker 3:7)
 5. Jehovah's Getuigen geloven niet in een hel; als je niet gelooft, blijf je simpelweg dood. Een selecte groep van gezalfden, 144.000 om precies te zijn, zal na de wederopstanding met God in de.
 6. Nieuwsberichten en breaking news in verband met Jehovah's Getuigen in de hele wereld. JW.ORG is de officiële website voor nieuws over Jehovah's Getuigen

Dating jehovah s getuigen op Dateplaats.nl is speciaal opgezet om jou aan een leuke en passende date te helpen! Vele leden schrijven zich in op Dateplaats.nl, en daardoor heb jij de kans die persoon te vinden die ook écht bij jou past en als het even kan bij jou in de buurt woont Jehovah's Getuigen: Afvalligen zijn geestelijk ziek 'Jehova staat boven alles, ook boven je kinderen' Hier zou content moeten staan van bijv. Twitter, Facebook of Instagram Zo ook bij mijn ouders. Ik ben geboren als een Jehovah's getuige. Anders dan bij andere geloofsovertuigingen, worden kinderen niet gedoopt bij de geboorte. Jehovah's getuigen laten zich dopen als zij die keuze zelf bewust kunnen en willen maken. Jehovah's getuige. Als kind was voor het voor mij heel normaal om Jehovah's getuige te zijn Een getuige van Jehovah vertelt over zijn ervaringen, de bloedkwestie en profetische interpretaties (e-watchman)

Jehovahs getuige worden doe je uit een overtuiging, en dat is niet uit emotie maar echt gebaseerd op bijbelse waarheid die je heb gekregen door goed te studeren. Voordat je gedoopt wil worden kijken de broeders door wat vragen te stellen of je echt in aanmerking hiervoor komt, als ze concluderen dat de persoon in kwestie nog niet volledig de boodschap begrijpt dan zal het advies zijn om deze. Dit is een officiële website van Jehovah's Getuigen. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen Rick (26) was zijn leven lang lid van de Jehovah gemeenschap. Tot vorig jaar, toen hij een beslissing nam met grote gevolgen: hij stapte eruit. Abonneer je N.. Jehovah's Getuigen geven géén bijbelstudie, zoals zij wel beweren. Zij geven les uit hun eigen lectuur en misbruiken teksten uit hun eigen aangepaste bijbel, de Nieuwe Wereldvertaling. Zie onderstaande video en/of Youtube-videokanaal. Laat u niet misleiden Het kerkgenootschap heet officieel Jehovah's Getuigen; de leden daarvan noemen we Jehova's getuigen of Jehovagetuigen, dus zonder h en met een kleine g.Een informele aanduiding is jehova's.. In het Nederlands wordt Jehova als naam van God zonder eind-h geschreven.Ook de woordgroep Jehova's getuige en de samenstelling Jehovagetuige worden zonder h en met een kleine g geschreven omdat er geen.

The Jewish Temple - Jehovah's Witness Overseer Discusses

Bij een grote politieactie in Rusland tegen de Jehovah's Getuigen is een onbekend aantal leden van het in Rusland verboden kerkgenootschap gearresteerd

Wat geloven Jehovah's Getuigen? - JW

Jaarlijkse congressen van Jehovah's Getuigen. Elk jaar komen Jehovah's Getuigen bij elkaar op driedaagse congressen. Het congresprogramma bestaat onder meer uit lezingen en video's met Bijbelse lessen. Interviews en nagespeelde ervaringen laten zien hoe we Bijbelse principes in ons leven kunnen toepassen. Iedereen is welkom De rechtbank moet opnieuw kijken naar documenten en gegevens die eerder in beslag werden genomen bij de Jehovah's Getuigen. De vraag is of deze documenten wel als bewijs kunnen dienen in een.

Jehovah's Getuigen Mens en Samenleving: Religi

Jehovah's Getuigen. Definitie: De wereldomvattende christelijke gemeenschap van mensen die actief getuigenis afleggen omtrent Jehovah God en zijn voornemens met betrekking tot de mensheid.Hun geloofsovertuigingen zijn uitsluitend op de bijbel gebaseerd. Door welke geloofsovertuigingen onderscheiden Jehovah's Getuigen zich van andere religies Jehovah's Getuigen weigeren bloedtransfusies. Het bloed vertegenwoordigt het leven dat God hen geschonken heeft. Dit baseren ze op teksten in de Bijbel als: Alleen vlees met zijn ziel — zijn bloed — moogt gij niet eten (Genesis 9:3-4); en: U moet zich onthouden van spijzen die aan de afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht Voorheen waren alle losse artikelen altijd terug te vinden op: www.Jehovahs-Getuigen.com. De volledige versie van het boek Jehovah Zelf is Koning Geworden zal ook in de toekomst nog steeds gratis toegankelijk blijven op deze website. Ook de brochure De Tweede Komst van Christus zal nog gewoon op deze site beschikbaar blijven Jehovah's Getuigen mengen zich dan ook niet in nationale of plaatselijke politiek. Bovendien zijn zij mensen die zich aan de wet houden. — Romeinen 13:1, 5-7. Hoge morele maatstaven. Jezus beschreef hoe ware aanbidders herkend konden worden toen hij zei: Dit is mijn gebod,.

Afsplitsingen van Jehova's getuigen - Wikipedi

Jehovah's Getuigen. Jehovah's Getuigen - De historische achtergrond De leer van de Jehovah's Getuigen werd door Charles Taze Russell opgesteld. Hij was pas 18 jaar oud toen hij een Bijbelstudie begon die zich concentreerde op de wederkomst van Christus en de chronologie van de Bijbel België: Jaarboek van Jehovah's Getuigen, 1985, blz. 66-157 (en) The Successor Problem - Masterthesis in godsdienstgeschiedenis van Jan S. Haugland (2006) Overzichtsartikel inzake de geschiedenis van de juridische en theologische positie van de relatie tussen Jehova's getuigen en het Wachttorengenootschap; Gods Koninkrijk regeert!, 201

Het grote geheim van Jehovah's Getuigen - illuminati

Regels en wetten voor Jehova Getuigen - Wachttorenkijke

Jehovah's Getuigen onderwijzen dat Christus zijn onzichtbare bewind als koning begin in 1914. Ze zijn van mening dat de krachten van het Goede binnenkort, geleid door Christus, de krachten van het Kwaad, geleid door Satan, bij de slag van Armageddon zullen verslaan. Daarna zak Christus de aarde voor duizend jaar regeren Tot begin jaren 1950 spelden Nederlandse Jehova's getuigen ook zonder h - conform de Duitse spelling die nog altijd wordt gevolgd door Zeugen Jehovas (merk ook het ontbreken van de apostrof op die ook fout staat in de spelling Jehovah's Getuigen - conform de spellingsregels zou het, als de h zou worden gehanteerd, Jehovahs zijn - en overigens ook met een kleine letter g bij getuigen) De Jehovah's Getuigen hebben zo'n 175.000 aanhangers in Rusland, die kunnen nu niet meer legaal bij elkaar komen. Bekijk ook Rusland overweegt verbod Jehova's Getuigen Jehovah's Getuigen Hoe de aanpak van Jehovah's Getuigen van misbruik in andere landen wél verbeterde. Misbruik Waarom de Jehovah's Getuigen vol op het juridische orgel gaan Jehovah's Getuigen geven bijvoorbeeld in de regel toestemming voor het gebruik van een hart-longmachine bij open-hartchirurgie, mits deze machine niet vooraf met bloed of bloedprodukten gevuld wordt. Toestemming wordt verleend omdat het bypass-systeem in verbinding blijft ('in continuïteit verkeert') met de eigen circulatie van de patiënt en omdat het bloed constant circuleert

Jehova's getuigen, de praktijk Mens en Samenleving: Religi

 1. uten vertelt een Ex-Jehovah Getuige over zijn leven binnen en buiten de organisatie
 2. Jehovah's Getuigen met mentale problemen schamen zich er meestal voor, omdat ze vaak geloven dat goede Getuigen niet geestesziek worden. Vanwege de angst dat hun ziekte een slechte reputatie op de Wachttoren brengt, zullen zij zelden open zijn tegen een therapeut of onderzoeker over hun problemen
 3. Geen kwaad woord dus over Jehovah's Getuigen. Natuurlijk zitten er rotte appels tussen, die heb je in alle kringen en die worden er uiteindelijk ook wel uitgegooid, maar ik ken geen enkel ander geloof waar mensen zo vredig, onzelfzuchtig, broederlijk en ontspannen met elkaar in eenheid leven als zij
 4. Jehovah's Getuigen zijn erg bekend - misschien wel berucht - om hun nooit aflatende predikdrang langs de deuren. Toch valt het Wim erg op dat je als 'ex-Jehovah' heel anders wordt benaderd. Sterker nog, ik word volledig doodgezwegen en weggezet als een afvallige en een goddeloze

De Jehovah's Getuige op de parkeerplaats - fel geel neonjasje op een net donker pak, schuilend onder een grote zwarte paraplu - wijst naar de hoek van het immense terrein: daar zijn nog een paar. 24-jan-2021 - Bekijk het bord Jehovah van Jessica D'haeseleer op Pinterest. Bekijk meer ideeën over bijbelversen, bijbel, jehovah's getuigen Wat geloven de Jehovah's Getuigen? Nederland telt zo'n 30.000 Jehova's getuigen, die vooral bekend zijn van hun predikrondes langs de deuren, waarbij ze met bewoners de discussie willen aangaan.

Paula Keessen (43) groeide op bij de Jehovah's Getuigen. Op haar achttiende brak ze met haar geloof. Daardoor werd ze verstoten door haar hele familie. Ik heb mijn ouders nog één keer gezien. Jehovah's Getuigen en hun zienswijze inzake uitsluiting, staat niet al te uitgebreid beschreven in hun literatuur. Ook op hun website JW.ORG/nl heeft het niet al te veel aandacht, alsof het een bij-onderwerp is. Op de Koninkrijksbedieningsschool en in het ouderlingenhandboek wordt er dieper op ingegaan, maar dit zijn in principe geen openbare bronnen

Jehovah's Getuigen zetten tegenaanval in na

Jehovahs getuigen.nl Forum behorend bij de website jehovahs-getuigen.nl. Laatste bezoek was: Vr Jan 29, 2021 9:52 am; Forumoverzicht; Laatste bezoek was: Vr Jan 29, 2021 9:52 am. Het is momenteel Vr Jan 29, 2021 9:52 am. Forums. Statistieken Laatste bericht; Algemee De Jehovah's Getuigen zijn van mening dat die strengere eisen ook gelden voor hun ouderlingen, omdat slachtoffers en mogelijke plegers van seksueel misbruik hun verhaal in vertrouwen hebben verteld

De politie heeft op 19 november bij drie panden van Jehovah's Getuigen invallen gedaan in het kader van een groot onderzoek naar seksueel misbruik Jehovah's getuige en zwangerschap U bent zwanger en gaat binnenkort bevallen. Omdat u Jehovah's getuige bent, adviseren wij u in het ziekenhuis te bevallen om de kans op complicaties voor u zo klein mogelijk te kunnen houden

Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen - Het zijn er veel

Ex-Jehovah's Getuigen zijn personen die vroeger Jehovah's Getuigen waren en die uit de gemeenschap van Jehovah's Getuigen uitgesloten werden of er vrijwillig zijn uitgestapt. Deze laatsten worden teruggetrokken genoemd; als zij hun terugtreden formeel kenbaar hebben gemaakt, zijn dezelfde regels van toepassing als op uitgeslotenen Jehovah's Getuigen Nederland wil met een kort geding publicatie voorkomen van een rapport over misbruik binnen de gemeenschap. 'Respectloos', vindt Frank Huiting, woordvoerder van de stichting. Leden van Jehovah's Getuigen die binnen de geloofsgemeenschap te maken kregen met seksueel misbruik, doen meestal geen aangifte bij de politie en zijn overwegend negatief over de interne.

Oorsprong Jehovah's Getuigen in vrijmetselarij

Jehovah's getuigen mogen geen bloed, maar eten vaak wel vlees. Op www.vlees.nl staat Bij het slachten bloeden de dieren uit. Hierdoor verdwijnt het grootste deel van het bloed. Een gedeelte van het bloed blijft echter achter in de weefsels en komt daar - ook bij het bakken en braden - niet meer uit. Dus mogen Jehovah's toch eigenlijk ook geen vlees eten.. De vergelijking tussen Antikwakkers, in het bijzonder de Vereniging tegen de Kwakzalverij en Jehovah's getuigen gaat mank op vele fronten. Het feit dat Bram spreekt over zijn allergie over de agressieve en drammerige toonzetting van de VtdK tegen alles wat niet-regulier is geeft aan dat sprake is van een persoonlijke overgevoeligheid die weinig met feitelijke weerlegging van argumenten van.

Zonder de openheid en inzet van Frank Huiting, was er nooit een onderzoek gekomen naar misbruik bij Jehovah's Getuigen. 'Dit is een enorme ontlading. De kort geding rechter maakt morgen om 16.00 uur bekend of een universitair rapport rond seksueel misbruik en aangiftebereidheid bij de Jehovah's Getuigen openbaar mag worden. Dat meldt een. Het bestuur van de Jehovah's Getuigen vindt het 'misleidend en verwerpelijk' dat minister Sander Dekker de geloofsgemeenschap afschildert als 'harteloos en ongevoelig voor slachtoffers van. Het bestuur van Jehovah's Getuigen Nederland heeft zijn leden opgeroepen om mee te werken aan onderzoek van de Universiteit Utrecht naar seksueel misbruik binnen de organisatie. De oproep is.

Video: Jehovah's Getuigen Nieuws - 7 - Armageddon in 2034

Veelgestelde vragen (FAQ) over Jehovah's Getuigen JW

Jehovah's Getuigen. Match met Jehova's Getuige. Sinds kort heb ik contact met iemand die van origine uit de Jehova's Getuigen komt. Verder hebben we best gezellige gesp... geen reacties . 08-01-2021 . Losmaken van Jehova's getuigen. Ik ben 21 jaar en mijn hele leven lang al een. Het is aan de rechter-commissaris in strafzaken om als eerste te oordelen of ten aanzien van in beslag te nemen voorwerpen en vastlegging van gegevens bij doorzoekingen een verschoningsrecht toekomt aan Jehova's getuigen. Dat is het standpunt van advocaat-generaal (AG) Harteveld in zijn advies aan de Hoge Raad van vandaag Jehovah's Getuigen zoeken contact met je aan de deur of op stations. Toch houden ze de buitenwereld graag liever ver weg en dat merkten wij ook Jehovah's Getuige! Ook Sjoerd Brandsma blijkt met vragen van eeuwigheidswaarde te zitten. Niet dat hij zich dat nou altijd gerealiseerd heeft. Als kind, tiener en jongvolwassene was hij een regelmatige kerkbezoeker. In het verdere leven speelde geloven geen hoofdrol 38 resultaten voor Jehovah-s-getuigen-koninkrijkszaal. Vind telefoonnummers, adressen, websites, e-mail, openingstijden en meer in De Telefoongids & Gouden Gids

Jehovah's Getuigen: beschuldigingen misbruik zijn gevolg

De rechtszaak van Jehovah's Getuigen Nederland over de volgens hen onrechtmatige politie-inval in onder meer het landelijk hoofdkantoor in Emmen gaat woensdagmiddag niet door Hij liegt (en dat mag hij niet, als Jehovah's Getuige). Net als de advocaat van de Jehovah's getuigen in Amerika, die zegt dat ex-Jehovah's getuigen niet genegeerd worden maar dat er alleen geen geestelijke zaken met deze personen besproken mogen worden. Verder mag je gewoon contact met iedereen hebben. Ook dit is mij overkomen Jehovah's Getuigen houden de omgeving, de tuin en het gebouw zelf in goede conditie. De nieuwe vergaderplaats gaat de huidige locatie aan de Korteweg 3 vervangen - die in 1978 van sportzaal tot vergaderzaal werd verbouwd. Sinds maart 2020 vinden alle vergaderingen van Jehovah's Getuigen digitaal plaats i.v.m. de Covid-19-pandemie

De Jehovah's Getuigen wilden met een stap naar de rechter voorkomen dat het rapport in de openbaarheid zou komen. Ze dienden 300 pagina's aan bezwaren in, maar die zijn allemaal van tafel geveegd Jehovah Getuigen (Eng. Jehovah's Witnesses ), officieel genaamd Christelijke Gemeente van Jehovah's Getuigen, zijn een sekte, afgeleid van het Christendom, die ontstaan is in de tweede helft van de 19 de eeuw. De centrale leiding is het Wachttorengenootschap, het 'Besturend Lichaam', dat gevestigd is in de Verenigde Staten Jehovah's Getuigen - Het Kanaal van God Deel 10: Een Kortstondige Periode van Verfrissing by tbuiter1. 14:46. Jehovah's Getuigen - Het Kanaal van God Deel 4: Het Zichtbare Centrum van Eenhei Jehovah's Getuigen in de Tweede Wereldoorlog Jehovah's Getuigen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog fanatiek vervolgd. Zodra de nazi's aan de macht kwamen, verboden zij alle religieuze activiteiten van de geloofsgemeenschap. Het verbod werd massaal overtreden wat leidde tot arrestaties

Waarom vieren Jehovah Getuigen geen verjaardagen?

Jehovah's Getuigen laat in een reactie weten dat de gemeenschap zich al jaren ontfermt over de slachtoffers en hun pastorale zorg geeft De Getuigen van Jehovah moeten vandaag in Gent voor de strafrechter verschijnen, omwille van de manier waarop ze een aantal ex-leden hebben behandeld De Getuigen van Jehovah moeten vandaag in Gent voor de strafrechter verschijnen, omwille van de manier waarop ze een aantal ex-leden hebben behandeld. Het.

 • Free App Store codes.
 • Vacature schaapherder.
 • Nationale IQ Test Wikipedia.
 • Synthetische diamant herkennen.
 • Familiedag Land van Cuijk.
 • Kleurplaat vos.
 • Gingivitis NHG.
 • Regenbuis muziekinstrument.
 • Daglenzen aanbieding.
 • Sanex Zero Kruidvat.
 • Uitvaartteksten.
 • Laphroaig redeem points.
 • Tarzan tekenfilm.
 • Olijfboom kopen België.
 • Manuka Doctor 40 MGO.
 • Zonwerende raamfolie Karwei.
 • 3D camera kopen.
 • Annelyse.
 • Hoe lang billen trainen voor resultaat.
 • HP Scan software.
 • Implanon plaatsen protocol.
 • Hawaii vulkaan 2019.
 • Glasgow Caledonian University.
 • Bangle armband rose goud.
 • Allianz stadion.
 • Www kundalini yoga.
 • Onasemnogene abeparvovec EMA.
 • Zakynthos bij slecht weer.
 • Verticale proporties.
 • Keltische kabels breien.
 • Online spel team.
 • Sussex kip broeds.
 • Epiglottitis behandeling.
 • Smithers Canada map.
 • Mijn BurgGolf Wijchen.
 • Sport een.
 • Waar ligt Alicante.
 • Wie mag marker zijn bij Golf.
 • Wachtwoorden app Android.
 • Plants vs zombies free.
 • Dragoart.