Home

Morele sensibiliteit

T1 - Morele sensibiliteit. T2 - over de moraalfilosofie van Adam Smith. AU - Brugmans, Edith Helene Louise. N1 - Pagination: IX, 189. PY - 1989. Y1 - 1989. M3 - Doctoral Thesis. PB - Tilburg University Press. CY - Tilburg. ER Een morele vraag In een morele vraag komen termen voor als: mogen, moeten, behoren, verplicht zijn, of een tegendeel daarvan. In het kader van een casus betekent dit dat er een morele vraag erover gaat of een bepaalde gedraging of handeling van een persoon wel of niet geoorloofd, wel of niet fatsoenlijk, wel of niet verplicht is Andre de la porte, E. (1991). Morele sensibiliteit, over de moraalfilosofie van Adam Smith, van Edith Brugmans, boekbespreking. Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, 20(1), 75-78 Morele sensibiliteit voor de morele dimensie van ons handelen. mei 27, 2014. Als juridisch professional zul je vaak beslissingen nemen. Zonder dat we het ons vaak beseffen, kennen deze beslissingen ook een morele kant. De beslissing die je neemt - en de wijze waarop je vervolgens handelt. Morele sensitiviteit Het tonen van een voortdurende gevoeligheid vanuit compassie voor de wensen en noden en daarbij be- horende emoties van de zorgvrager. Het daarop rea- geren met passend en persoonsgericht gedrag waarin de zorgvrager zich gehoord en begrepen voelt

Morele vorming kan een niet-beoogd gevolg zijn van onderwijs. Maar het kan ook nadrukkelijk wél beoogd worden en doel zijn van het onderwijsproces. Daarover gaat dit artikel. Morele sensibiliteit. Ron Ritzen. Over het belang van het morele emotie in ethische besliisingen We spreken over morele verantwoordelijkheid als: er een morele norm overschreden is, of er ontoelaatbare schade aangericht is aan het welzijn of het geluk van anderen

Je houdt rekening met lastige omstandigheden waarin de ander verkeert. Je toetst of je de gevoelens van iemand anders goed hebt waargenomen. Je laat merken wanneer mensen in een gesprek elkaar niet goed begrijpen of langs elkaar heen praten. Je respecteert andermans principes en ethische of morele overtuigingen Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen

Morele sensibiliteit: over de moraalfilosofie van Adam

Moreel Beraad stappenplan met uitleg per stap - Boltentrainin

 1. Wat is jouw morele kompas als zorgverlener? tags: Atlant (23) thema: Mantelzorg, cliënt, professional (247) Twitter Facebook WhatsApp LinkedIn Pin It PDF. Ruim 120 belangstellenden verdiepen zich tijdens het congres van Atlant in dilemma's bij de zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov
 2. Angst en boosheid kunnen bijvoorbeeld heel functioneel en gepast zijn. In die zin zijn ze zinnig en rationeel. In de morele opvoeding zou daarom ook ruimte moeten zijn voor het ontwikkelen van deze zinnige emoties. In het onderwijs zou een morele sensibiliteit gekweekt moeten worden
 3. Title: Morele sensibiliteit en katholiek denken: Author(s): Brugmans, E.H.L. Publication year: 2002: In: Brugmans, E.H.L. (ed.), .Katholieke, reformatorische.
 4. Title: Morele sensibiliteit en katholiek denken: Author(s): Brugmans, E.H.L. Publication year: 1994: In: E.H.L. Brugmans, Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke.
 5. DANS is een instituut van KNAW en NWO. Door data gedreven. Omhoog Ga terug naar de inhoud Ga terug naar de site navigati

Sensibiliteit 'Sensibiliteit' of 'sensitiviteit' betekent 'gevoelszin' of 'gevoeligheid'. Daarbij gaat het om het gevoel als zintuig, het vermogen iets te kunnen voelen, ergens door geprikkeld te kunnen worden, iets aan te kunnen voelen Het vergroten van morele sensibiliteit 118 Bewustwording en acceptatie 120 De heilige ruimte 122 Complexiteit omarmen 124 Literatuur 126 8. Morele dilemma's van studenten tijdens hun stage 127 Aly Gruppen Inleiding 127 Ervaringen van studenten op stage 128 De context waarin morele dilemma's ontstaan 13 Door het ontwikkelen van uw morele sensibiliteit - van waar het nu eigenlijk om draait - wordt uw professionaliteit als huisarts vergroot. In het delen van uw praktijkervaringen met anderen toetst u uw eigen handelen en krijgt u daardoor meer zelfbewustzijn. Uw geneeskundige kennis en vaardigheden zult u hierdoor beter kunnen toepassen BILDUNG ALS MORELE SENSIBILITEIT Education sentimentale, hartenbildung, kan nog iets anders betekenen: ontwikkeling van morele sensibiliteit. Uit het inzicht in de contingentie van de eigen culturele identiteit ontstaat tolerantie - niet het formeel dulden van het vreemde, maar werkelijk en vanzelfsprekend respect voor andere manieren van leven

Over

Als morele sensibiliteit niet meer gepraktiseerd kan worden en waardenpluralisme een lege politieke formule blijkt, dringt het gemaskeerde geweld zich aan de sociaaleconomisch gedepriveerden op. Het antwoord blijft niet uit. Een samenleving die uitsluitend vrijheid en identiteiten voorspiegelt,. De opvatting dat democratische besluitvorming inzake abortus provocatus een eind aan alle vragen maakt, is daarom stompzinnig, omdat ze getuigt van een gebrek aan morele sensibiliteit die mensen.

Morele sensibiliteit, over de moraalfilosofie van Adam

managementinstrument de morele sensibiliteit van de organisatie en die onder de medewerkers niet zondermeer wordt vergroot. Soms blijkt het instellen van een ethische commissie het begin van een moeizaam proces te zijn. Inzet en goede bedoelingen 1989, Morele sensibiliteit : over de moraalfilosofie van Adam Smith / Edith Brugmans Tilburg University Press Tilburg. Wikipedia Citation. Please see Wikipedia's template documentation for further citation fields that may be required Editorial team. General Editors: David Bourget (Western Ontario) David Chalmers (ANU, NYU) Area Editors: David Bourget Gwen Bradfor Walter van Bennekom, geneesheer-directeur binnen ggz-organisatie De Grote Rivieren, waar reflectie op goede zorg sinds 2004 op de agenda staat: '.....Wij zijn het project gestart met het idee dat het verhogen van de morele sensibiliteit van hulpverleners zou leiden tot betere zorg en dat is ook zo, maar gaande het project bleek het bij medewerkers ook te leiden tot minder stress en tot meer. Dit onderwijsprogramma voor de 1e Huisartsstage, is tot stand gekomen door een samenwerking tussen twee afdelingen, te weten de afdeling Metamedica (ethiek) en de afdeling sociale geneeskunde (gezondheidsrecht) van het VU medisch centrum.. Het programma 'Ethiek en Recht' is verdeeld over drie bijeenkomsten. Na een inleiding op het thema volgt eerst de beschrijving van de doelstellingen

Rechtsethiek.n

Morele sensibiliteit: Over de moraalfilosofie van Adam Smith (Dutch Edition) [Brugmans, E. H. L] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Morele sensibiliteit: Over de moraalfilosofie van Adam Smith (Dutch Edition morele sensibiliteit, moreel analysevermogen, morele creativiteit, moreel oordeelsvermogen, morele beslissingsvaardigheden en argumentatievermogen. 3 In hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar welke ethische dilemma's verpleegkundigen in hun werk tegenkomen Ethiek: morele keuzes De mens is een moreel wezen - dat wil zeggen dat we dagelijks veel keuzes moeten maken. Zeker in zorg, dienstverlening en onderwijs, waar machtsongelijkheid vaak een rol speelt: tussen hulpverlener en zorgvrager, tussen overheid en burger, tussen leraar en leerling en ouders Empathie, beroepshouding en morele sensibiliteit: Het hart van goede zorg wordt gekenmerkt door empathie, beroepshouding en morele sensitiviteit. Zorg geven doe je met hoofd, hart en handen. Dat betekent dat naast gedegen theoretische kennis en kennis van vaardigheden, altijd aandacht moet zijn voor het 'hart voor de zorg'

Morele sensibiliteit Moreel analysevermogen Morele creativiteit Moreel oordeelsvermogen Morele beslissingsvaardigheden Moreel argumentatievermogen * * Title: Hoofdstuk 5 De ethische cyclus Author: Angele Pieters Created Date: 8/16/2004 1:30:02 PM Description: info@livet.nl Document presentation format: On-screen Sho Ethiek als theorie van morele sensibiliteit By E.H.L. Brugmans Topics: Ethische grondslagen van het Rech Sensitiviteit. De sensitiviteit van een geneeskundige test is het percentage terecht positieve uitslagen onder de zieke personen. Het is de verhouding tussen het aantal personen die positief scoren waarbij de door de test onderzochte ziekte daadwerkelijk aanwezig is en het totaal van alle onderzochte personen met de ziekte, inclusief het aantal personen die negatief scoren en bij wie de ziekte.

Zorg als deugd verklaart niet all een hoe mensen door opvoeding en oefening zorgzame mensen worden, maar ook hoe zorg een morele sensibiliteit is waarin aanvoelen en inzicht sa mengaan. Een deugd is een karakterhouding die het deugdelijk gedrag betr eft op basis van voelen én denken Beroepshouding Morele sensibiliteit en motivatie, moed, de bereidheid het goede tot uitdrukking te brengen / open mindedness (ook dingen van een andere kant willen bekijken, in de spiegel kijken). Sociaal werker heeft technisch-instrumentele professionaliteit: ze passen methodieken toe en beschikken over de juiste kennis, kunde en allerlei regelingen Morele sensibiliteit Emoties zijn deel van menselijke vermogen. We kunnen morele sensibiliteit verhogen door voorbeelden. Literatuur biedt op gevoel inwerkende voorbeelden. Literatuur doet recht aan gelaagdheid van menselijke problematiek ( het is geen calculatie, geen maximin-rekening) Sneek 2020-3 Rol van argumentati Onze morele sensibiliteit moet door ervaring en training ontwikkeld worden. particularistische opvatting. Constructivisme: De correctheid van het morele oordeel is een kwestie van zorgvuldige argumentatie. Er moet dus sprake zijn van redengevende overwegingen Morele waarden: zaken of overtuigingen die nastrevenswaardig zijn in het leven om een goed leven te leiden of een goede maatschappij te realiseren (bv. rechtvaardigheid, gezondheid, naastenliefde, geluk, morele waarden in gedragscodes). Een intrinsieke waarde is iets dat waardevol op zichzelf is, dat een doel op zich is

Hoofdstuk 5 De ethische cyclus

En ten slotte is er de raakbaarheid en verwondbaarheid: grotendeels een kwestie van morele sensibiliteit omdat het er hier om gaat of de ander mij wat doet, of ik gevoelig ben voor diens lijden (en welslagen), of ik ontvankelijk ben voor het appèl dat van de ander uitgaat. Indien zo, dan ben je kwetsbaar Hier is een morele sensibiliteit vereist - een vermogen om welwillend en billijk te interpreteren. Vooral ethieken die door de hermeneutiek, door coherentistische en probabilistische theorieën zijn geïnspireerd, zijn gevoelig voor de noodzakelijkheid van de epikie

Het vergroten van morele sensibiliteit 118 Bewustwording en acceptatie 120 De heilige ruimte 122 Complexiteit omarmen 124 Literatuur 126 8. Morele dilemma's van studenten tijdens hun stage 12 onze morele sensibiliteit. Zeker, taboes hebben een functie maar wat die functie is, laat zich niet nauw-keurig afbakenen. Wat er voor een individu echt toe doet, kan men niet volledig expliciteren en het belang ervan kan men niet restloos meten aan de klassieke maatstaven van het goede zoals het florissant En ten slotte is er de raakbaarheid en verwondbaarheid: grotendeels een kwestie van morele sensibiliteit omdat het er hier om gaat of de ander mij wat doet, of ik gevoelig ben voor diens lijden. ze hun eigen morele sensibiliteit ontwikkelen; ze deugden / goede gewoontes ontwikkelen; ze leren omgaan met tegenslag en tragiek; Aldus kan de jongere zich ontwikkelen tot 'een heel mens' die zijn persoonlijke en maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid kent

Morele sensibiliteit. Ron Ritzen (Docent) Over het belang van het morele emotie in ethische besliisingen. 1997 Algemeen Artikel Closed Access. Media-ethiek. Huub Evers (Lector) In deze derde, geheel herziene herdruk komen de volgende onderwerpen aan de orde: betalen voor informatie, undercoverjournalistiek, verborgen camera, bronbescherming Hij gaat voorbij aan de grote kennisachterstand die in ons land bestaat op het gebied van morele sensibiliteit en bestaansinzicht. De illusie van transparantie en beheersbaarheid leidt tot het verdringen van alle trage vragen die samenhangen met eindigheid en verlies en alle morele dilemma's rond zorg, betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid De Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum (geb. 1947), een belangrijke vertegenwoordiger van de op emoties gebaseerde ethiek, pleit in haar werk voor morele sensibiliteit, die vooral gediend zou zijn met het cultiveren van de morele emoties Request PDF | On Jan 1, 2019, Vincent J.J. Odekerken published Sensibiliteit | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Buy Morele Sensibiliteit by E H L Brugmans at Mighty Ape Australia. This preview is indicative only. The content shown may differ from the edition of this book sold on Mighty Ape In de loop der jaren hebben onderzoekers die verschillen soms overdreven en de specifieke talenten van vrouwen beschreven in grove seksestereotypen: vrouwen als meer empathisch, beter in compromissen en betere laterale denkers; vrouwen als brengsters van een superieure morele sensibiliteit in een meedogenloze zakenwereld En, zou ik zeggen, met de relatie tussen Elizabeths toegenomen morele sensibiliteit en haar leeftijd. `Menselijkheid', zoals door Coetzee verdedigd, is altijd concreet, nooit abstract ISSN: 0771-5862. Publisher: Universiteit Gent. Antigone en hoe Lacan onze morele sensibiliteit begrijp

Datum/Tijd Date(s) - 24/03/2016 13:30 - 17:00. Locatie VUmc. Categorieën. Workshop; Het NEON organiseert 24 maart een Workshop, Moral Agency Theater met prof. dr. Susan Stocker in de medisch faculteit van het VU Medisch Centrum.. Soms blijkt een ethische analyse van een morele kwestie niet genoeg om het morele handelen te beïnvloeden Op basis daarvan brachten we de morele dilemma's en intuïties rond het gebruik en ontwerp van dingen met aspecten van doen-alsof in kaart. We wogen verschillende oplossingen ethisch met behulp van vijf centrale waarden, ontleend aan de persoonsgerichte zorg en ethische discussies over waarheid en misleiden in de dementiezorg: autonomie, waardigheid, authenticiteit, vertrouwen en integriteit

Bildung is volgens hem: nieuwsgierigheid, kritisch bewustzijn, culhuurhistorisch bewustzijn, morele sensibiliteit, gearticuleerdheid en zelfkennis. De ontwikkelde mens is iemand die vanuit een eigen houding leeft, doordat hij een voortdurend proces van zelfwaardering toelaat en de onzekerheid verdraagt die daaruit voortvloeit. (p. 12 Centrale begrippen: morele sensibiliteit, rolbewustzijn; Iemand ziet een ander zich onbedoeld niet volgens de waarden en normen van de samenleving of het beroep handelen. Ethiekonderwijs zou erop gericht moeten zijn mensen de competenties te geven hiertegen op te treden. Centrale begrippen: aanspreken / morele stomheid Debuterend filmmaker Zeng Zeng toont haar scherpe morele sensibiliteit met dit fascinerende, boeddhistische mysterie. Can Chen, een monnik met een duister verleden, komt een tempel uit met een zak geld. Herbergier Wang Haili heeft last van een bezwaard geweten omdat zijn overleden vrouw door zijn hoofd blijft spoken 'Zorg' kenmerkt zich door aandacht voor en betrokkenheid op het welzijn van kwetsbare anderen. Anders dan de begrippen 'rechtvaardigheid' en 'vrijheid' neemt de betekenis van het begrip 'zorg' een beperkte plaats in binnen de geschiedenis van de filosofie en de ethiek. Voor zorgethiek geldt zelfs dat zij pas vanaf het begin van de jaren tachtig haar intrede doet

 1. Nog mooier gezegd: dat ze hun eigen morele sensibiliteit ontdekken. Mijn eigen werkgever, hogeschool Inholland, heeft dit soort uitgangspunten wat platter vertaald. In de meeste recente campagne wordt doelbewust een cliché van stal gehaald, namelijk 'leren is fouten durven maken'
 2. g 04 LA Ethiek en moraliteit.xml. d. Ethische sensibiliteit. Website Ethiek Werk < Het model voor ethisch actorschap geeft de professional de kans te onderzoeken.
 3. Ars vitae Moderne Hoe jongeren hun leven vorm kunnen geven Joep Dohmen Amsterdam, Ambo 2016 (150pp). Inhoud sessay: Inleiding 1. De actuele leefwereld van jongeren 2. Identiteit: het laatmoderne zelf 3
 4. moeilijk voorstelbaar zonder morele sensibiliteit. De aristotelische deugdethiek en de theorie van moral sentiments van de Schotse filosofen (onder anderen David Hume en Adam Smith) hebben wat dat betreft meer te bieden. Toch meen ik dat Pattyn er weinig rekening mee houdt dat morele argumentaties vaak (moeten) aanhaken op morele principes
 5. 1 Introductie in de filosofie-9 Theo Meereboer en Petra Bolhuis Zie voor het cursusmateriaal www.maieutiek.nl 20 ste en 21 ste eeuw •Nog niet duidelijk genoeg uitgekristalliseerd o

HBO Kennisban

Auteur: M. Kanne; D. Bauduin, Prijs: € 25,00, ISBN/ISBN13: 9789066659889, Categorie: Boek, -Mag ik iemand dwingen zijn kamer schoon te maken?-Moet ik informatie over.. Een inkijk exemplaar. Issuu company logo. Contact. BV Uitgeverij SWP Postbus 12010 1100 AA Amsterdam-Zuidoost Bezoekadres: Spaklerweg 79 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht 020 - 330 72 0 Morele sensibiliteit. Over de moraalfilosofie van Adam Smith Bijzonder hoogleraar (1998) Benoeming Bijzonder hoogleraar Faculteit Geesteswetenschappen Leeropdracht Wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing Datum benoeming 1998 Datum oratie 1999-06-04 Titel oratie Over piëteit Bijzonderheden Bijzondere leerstoel vanwege.

Als we de verlichtingstradities bij ons willen handhaven omdat we onze morele sensibiliteit willen vergroten en verfijnen (denk in dit geval bijvoorbeeld aan het verwijden van de morele kring door dieren rechten te geven), dan moeten we dat zeker ook willen voor andere culturen, juist omdat we ze op gelijke voet willen behandelen, zoniet zouden we ze anders achten dan wijzelf 1 PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. Please be advised that this information was generated on and may be subject to change Buy Morele sensibiliteit: Over de moraalfilosofie van Adam Smith by Brugmans, Edith (ISBN: 9789036196321) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://repository.uvt.nl/id/ir... (external link

eBook: Kritisch denken in de rechtspraktijk

Deze morele sensibiliteit noemt Rorty solidariteit. De private en de publieke sfeer leven zo 'schiedlich-friedlich' naast elkaar. Niet omdat ze met elkaar harmoniëren, maar omdat ze elk een andere wereld vormen. Ze botsen niet met elkaar, omdat ze. Morele beslissingen van ondernemingen. Auteur(s): Wim Dubbink, Henk van Luijk (red.) Publicatie: december 2006 Casusanalyse blijft echter steeds een uitgelezen manier om sensibiliteit te ontwikkelen voor de morele kanten van ondernemingsactiviteiten en vaardigheid in de omgang daarmee Opvallend vaak stelt Woody Allen de werking van het geweten aan de orde in zijn films. In 'Crimes and Misdemeanors' (zie mijn vorige blog) komt een man niet alleen weg met moord, maar blijkt ook nog dat hij weinig tot geen last van schuldgevoelens heeft.Deze visie op een morele sensibiliteit is duister, weinig hoopgevend

Sensitiviteit, inlevingsvermoge

gestart met het idee dat het verhogen van de morele sensibiliteit van hulpverleners zou leiden tot betere zorg en dat is ook zo, maar gaande het project bleek het bij medewerkers ook te leiden tot minder stress en tot meer enthousiasme voor het werk'. Beide auteurs, Dorine Bauduin en Mariël Kanne, hebben ruime ervaring al De zorgethiek kenmerkt de mens door zijn morele sensibiliteit, het vermogen om te ervaren of iets goed is of niet in verbondenheid met anderen. De seksuologie gebruikt het biopsychosociaal model om de mens in kaart te brengen. De zorgethiek voegt hier een existentiële dimensie aan toe,. Voorjaar 2015, een kraakpand aan de Spuistraat, een team universitaire studenten en docenten, een pluraliteit aan onderwijswensen vol potentie. Meer ruimte voor de ontwikkeling van zelfkennis, morele sensibiliteit, empathie, kritisch denkvermogen en expressieve vaardigheid Sensitieve responsiviteit. Een kind heeft anderen nodig om zich prettig te kunnen voelen en zich goed te kunnen ontwikkelen. Het heeft behoefte aan aandacht, warmte en emotionele steun

Tristan V

Gedragscompetenties - Sensitivitei

Ethisch Ethisch is het gebied van de praktische filosofie die handelt over wat goed en kwaad is. Het betekent of iets moreel verantwoord is. Ouders geven aan kinderen hun waarden en normen mee waarvan zij denken dat die goed voor hun zijn Bedrijfsgevallen: morele beslissingen van ondernemingen: Dubbink, W., Luijk, H. van: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven

Moreel - 8 definities - Encycl

Een Morel-Lavallée laesie is een posttraumatisch weke delenletsel, waarbij een split- sensibiliteit. In de acute fase kunnen tekenen van contusie of compressie worden gezien. De diagnose kan worden bevestigd middels echografie, een CT-scan of bij voorkeur met een MRI-scan deel ethiek hoofdstuk ethiek en moraal definieer de begrippen moraal en moraliteit. leg het verschil de samenhang tussen beide aspecten van de morele ervarin Maar wat nu als de mens wél een ingebouwde morele sensibiliteit heeft, een soort instinct dat hem ertoe in staat stelt te onderscheiden tussen goed en kwaad? Volgende week: 'Cassandra's Dream' (2007) workshopdeelnemers morele sensibiliteit en responsiviteit ontwikkelen. In dit artikel beschrijf ik kort het verloop van een work-shop en geef ik aan hoe zorgverleners hun ervaringen kunnen inzetten als bron van leren. Zorgverleners hebben in de praktijk te maken met een breed scala aan lastige morele situaties, zoals hoe d

Over welke ethische competenties moeten studenten bachelor

sensibiliteit en kritische zin. Het aandachtsgebied beoogt de leerlingen te betrekken in en te binden aan een bezield verband - een werkelijkheid die hen overstijgt. Die betrekking is tweeledig. Sommige mensen weten zich afhankelijk van en zijn gericht op een groter Gij (God). Voor andere Menselijkheid bestaat niet uit een positieve verzameling eigenschappen, zoals autonomie of rationaliteit, maar wordt door onmenselijkheid bezeten. Aldus het humanisme van de Franse filosoof Jean-François Lyotard (1924-1998). Over Het Onmenselijke als boek Lyotard schrijft L'inhumain, causeries sur le temps na de twee werken waarmee hij vermaard werd: La condition postmoderne (1979; vertaald. Fictie levert namelijk een goede bijdrage aan de ontwikkeling van een morele sensibiliteit. Feitenkennis alleen is onvoldoende voor een volwassen levenshouding; voorstellingsvermogen, fantasie en emoties zijn ook nodig om tot een goed begrip van een situatie te komen 6) Grondbeginselen van de morele sensibiliteit. Wat is barmhartigheid? Bij alle thema's komt de verhouding aan bod tussen een verheldering van het menselijke bestaan en de implicaties ervan voor hoe we onze morele sensibiliteit moeten begrijpen

Het versterken van de ethische sensibiliteit is essentieel voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Sociaal werkers die over kennis en vaardigheden over ethiek beschikken sluiten beter aan bij cliënten, kunnen beter uitleggen wat ze doen (en waarom) en hebben minder last van het fenomeen morele stress Het intensifieert betekenissen zonder ze inhoudelijk te verrijken. In zijn analyse van de morele sensibiliteit benadrukt Arnold Burms sterk dat morele intuïties niet de transparantie hebben die ze nochtans graag claimen. De zin voor het taboe bijvoorbeeld laat zich niet elimineren uit onze morele sensibiliteit In de morele opvoeding zou daarom ook ruimte moeten zijn voor het ontwikkelen van deze zinnige emoties. In het onderwijs zou een morele sensibiliteit gekweekt moeten worden. De leerling dient oog te krijgen voor eigen kwetsbaarheden. Literatuuronderwijs is hiervoor bij uitstek geschikt Dit vraagt om verregaande sensibiliteit van de jurist die we vaak bij ervaren juristen wel terugzien. Het omvat de durf om de cliënt een spiegel voor te houden en om cliënten te ondersteunen in het maken van (morele) keuzes Het besef van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag is een vorm van 'morele sensibiliteit. Tijdens de module 'Beroepsethiek' van de HHS wordt je meer bewust gemaakt van je eigen morele sensibiliteit. Van een HR-professional, met name een verzuimadviseur wordt verwacht dat deze met ethische vraagstukken om kan gaan

 • Windows scanner meerdere pagina's.
 • Deceuninck Raamafwerking.
 • Koolstofvezel maken.
 • Matsuru contact.
 • Verschil bereik en betrokkenheid Facebook.
 • Leukste gezelschapsspelletjes.
 • Anti inflammatory Diet nederlands.
 • Lego intro maker.
 • Edding krijtmarker.
 • Valt Geisha groot of Klein.
 • Hoe maak je crème brûlée.
 • Minister van staat vergoeding.
 • Bijtelling ev 2017.
 • Grappige filmpjes Dumpert.
 • Gelderlander Service.
 • Snelle kip teriyaki.
 • Dragon Ball FighterZ ps4 DLC characters.
 • Gouden kruis met Corpus.
 • Rodney king Riots la.
 • Nederlandse romans.
 • Bockje Bathmen aanbieding.
 • السفير العراقي في هولندا.
 • IPad kinderhoes Action.
 • Premack principe.
 • Glas Tiffany.
 • Balletoefeningen.
 • CVN 80.
 • Chiclana de la Frontera.
 • Pokémon Kijkduin 2020.
 • Reinigingsprogramma Canon printer.
 • Technische Tekening Yamaha Aerox.
 • Vuurvaste steen zagen.
 • Gruis in urine hond.
 • Castelsardo.
 • Sport snacks maken.
 • The Picture of Dorian Gray review.
 • Monster high Lady Gaga.
 • Dierenasiel Roosendaal.
 • Cover up tattoo naam.
 • Stadswandeling Trieste.
 • Sport snacks maken.