Home

BHIC notariële akten

BHIC zet weer notariële akten online erbij! - BHIC

 1. Het BHIC heeft weer een serie notariële akten online gezet met dank aan vele vrijwilligers. In een notarisakte vind je de namen van partijen (personen) en plaatsen, en omschrijvingen van handelingen en goederen (van grond en gras tot kasteelmeubilair)
 2. Hun taak is het opmaken van akten. Soms heeft iets alleen maar rechtskracht als er door een notaris een akte van is opgemaakt. Het BHIC beheert van veel Brabantse notarissen de notariële archieven die ouder zijn dan 75 jaar. Notariële archieven behoren tot de meest informatierijke archieven die wij beheren
 3. notariële akte Jos van Reen vertelde op 6 juli 2017 om 10:22 uur Ik ben bezig met het samenvatten van notariële aktes van 1719 van notaris Hermanus Swart in Grave
 4. Veel akten zijn ook al gescand, zodat je na een akte gevonden te hebben in de zoekmachine, de originele akte ook digitaal kunt bekijken. Bovendien is ook hard gewerkt aan het koppelen van die scans aan de index, zodat je steeds vaker vanuit de index bij doorklikken op precies de juiste scan uitkomt
 5. BHIC zet 35.000 notariële akten online erbij 3 februari 2014. Duizenden testamenten, boedelbeschrijvingen en huwelijksvoorwaarden BHIC zet 35.000.
Van Vressels Hoefke naar Vresselse Hut - BHIC

Project 'notariële akten in Brabant 1743 - BHIC

notariële akte - BHIC

 1. Notariële archieven zijn belangrijke informatiebronnen bij stamboom- en huizenonderzoek. geschiedenis en/of oud schrift. De aktes zijn uiteraard handgeschreven dus je zult je vaardigheden op het gebied van oud schrift kunnen trainen. BHIC - in januari 2021 zijn de volgende bronnen toegevoegd: Archieven
 2. Opgemaakt, samengevat en ingeklopt: notariële akten in Brabant Invoerinstructies Versie van 8 februari 2016 (wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in rood) Leuk dat je mee wilt helpen! medewerkers van het BHIC en VeleHanden, maar ook zul je merken dat veel gebruikers elkaar een handje helpen
 3. BHIC zet 35.000 notariële akten online erbij Geplaatst op: maandag 3 februari 2014 Duizenden testamenten, boedelbeschrijvingen en huwelijksvoorwaarden Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft ruim 35.000 samenvattingen van notariële akten uit het lokale werkgebied van het BHIC (Land van Cuijk en Ravenstein) toegevoegd aan zijn.
"Goed genoeg is ruim voldoende"

Het BHIC beheert van veel Brabantse notarissen de notariële archieven die ouder zijn dan 75 jaar. Notariële archieven behoren tot de belangrijkste en meest informatierijke archieven die wij beheren In februari 2012 heeft het BHIC al meer dan 15.000 samenvattingen van akten van schepenen en notarissen online gezet, twee jaar later komen daar nu dus ruim tweemaal zoveel akten bij. In totaal bevat de hele database al meer dan 215.000 akten

Half miljoen notarisakten online! - BHIC

Opgemaakt, samengevat en ingeklopt: notariële akten in Brabant Controle-instructies Versie van 27 juli 2015 Als controleur controleer je de inhoud van ingevoerde gegevens door te bepalen welke invoer juist is: de database van het BHIC. Algemene werkwijze 1. Lees ook als controleur altijd eerst de invoerinstructies. 2 Op de notariële archieven van de voormalige gemeentearchieven van Roosendaal en Bergen op Zoom is een index gemaakt. Deze akten kunt u opzoeken en inzien via Voorouders.. De notariële archieven van de gemeenten Etten-Leur, Fijnaart en Heijningen, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel, Willemstad en Zevenbergen uit de jaren 1811-1935 zijn toegankelijk gemaakt op basis van het repertorium van de.

BHIC zet 35.000 notariële akten online erbij - BHIC

Wat kost een notariële akte? De kosten van een notariële akte zijn afhankelijk van het soort akte dat je laat opstellen. Een samenlevingscontract kost bijvoorbeeld gemiddeld tussen de €180,- en €300,-.Een testament laat je opstellen voor een bedrag van €150,- tot €300,-.De akte die nodig is om een bv op te richten laat je opstellen voor kosten tussen de €200,- en €400,- Opgemaakt, samengevat en ingeklopt: notariële akten in Brabant 1743-1935 › Berichten › Mededelingen › Eerste akten online doorz... Christian van der Ven (BHIC) 8 juli 2015 16:24:19 CEST. Eerste akten online doorzoekbaar! Nog niet aan de grote klok Christian van der Ven (BHIC De dataset bevat ook records met persoonsvermeldingen op basis van originele aktes in archieven. Veel records zijn gekoppeld aan een digitale afbeelding van de akte waar deze gegevens uit zijn gehaald. Het BHIC biedt haar genealogische data als open data aan via het Open Data platform van softwareleverancier Picturae Notariële Archieven 1578-1915 Welke gegevens zitten in de index? In de index vindt u alleen de scans van de akten die al geïndexeerd zijn. Het complete archief vindt u in de Inventaris. In de index is te zoeken op de volgende gegevens: aktetype; persoonsnaam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam Notariële archieven zijn een rijke bron voor persoonsonderzoek. De meest voorkomende aktes zijn testamenten, transporten of overdrachten van onroerend goed, schuldbekentenissen onder hypotheek, schenkingen, huwelijkse voorwaarden, boedelinventarissen en -scheidingen en publieke veilingen

Project BHIC 'notariële akten in Brabant 1743 - 1935

De oude Notariële Archieven zijn de rijkste bron voor de geschiedenis van Amsterdam. Daartoe is in 2016 het 'vliegwielproject' Alle Amsterdamse Akten gestart. Doel van dit project is om binnen 2 jaar de omgeving en methode te ontwikkelen om deze ambitie waar te maken In notariële akten staat veel informatie over het verleden. Zo staat in testamenten belangrijke informatie over familieverhoudingen of bezittingen. In een notariële akte is ook te zien of personen konden schrijven. De akten zijn namelijk ondertekend door de persoon die voor de notaris verschijnt Wat kost een notariële akte? De kosten van een notariële akte zijn afhankelijk van het soort akte dat je laat opstellen. Een samenlevingscontract kost bijvoorbeeld gemiddeld tussen de €180,- en €300,-.Een testament laat je opstellen voor een bedrag van €150,- tot €300,-.De akte die nodig is om een bv op te richten laat je opstellen voor kosten tussen de €200,- en €400,- Notariële akten. De archieven van notarissen vormen een waardevolle bron voor allerlei soorten onderzoek. Het Utrechts Archief heeft groot een deel van de notariële akten uit de provincie Utrecht online gezet. Ga direct naar de online notariële akten

Er zijn twee soorten notariële akten: partij-akten en proces-verbaal akten. Een voorbeeld van de eerste is de akte van levering van een huis. Een voorbeeld van de tweede is een verklaring van erfrecht. Artikel 1 lid 1 sub d Wet op het notarisambt: minuut: het originele exemplaar van een notariële akt De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de laatste jaren samen met de Belastingdienst en ICT-leveranciers hard gewerkt om dit digitale platform te realiseren. Hierdoor zijn tijdrovende klussen, zoals het printen van het 'netrepertorium' en het jaarlijks opgeven van akte-aantallen niet langer nodig

Notariële akte of zelf regelen Notaris

De ondertekening van de notariële akte door de verschijnende persoon is een belangrijk onderdeel in het proces dat leidt tot de totstandkoming van die akte. De betekenis van het plaatsen van de handtekening kan als volgt worden omschreven: een gedraging die in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als een aanvaarding van hetgeen in die akte is vermeld, aangezien anderen (waaronder de. Opbouw offerte notaris. De notaris kan in de offerte een vast bedrag bepalen voor zijn werkzaamheden, een uurtarief of variaties daarop. De offerte moet duidelijk maken welke werkzaamheden 'gebruikelijk' zijn en welke 'extra' Om u de best mogelijke service op maat te kunnen bieden, maakt notaris.be gebruik van cookies (functionele, marketing en statistische cookies) De notariële akte. Wanneer de onderhandse verkoopovereenkomst zorgvuldig is opgesteld, is het dan nog nodig een notariële akte te laten volgen? Op het eerste zicht is er inderdaad geen wezenlijk verschil en kan men zich afvragen of één van beide akten niet overbodig is

De notariële archieven zijn alleen in origineel beschikbaar en dienen uit het depot te worden opgevraagd. De meeste akten in de notariële archieven zijn in dikke banden ingebonden wat betekent dat er geen fotokopieën uit worden gemaakt. U mag onder bepaalde voorwaarden wel zelf (digitale) foto's (laten) maken van de stukken Een notariële akte kan nooit kwijtraken. Bovendien stelt de notaris altijd vast of u de schenking uit vrije wil doet en of u de beslissing neemt met uw volle verstand. Daardoor staat u (of de ontvanger) sterk als er achteraf ruzie ontstaat en de zaak misschien in de rechtbank belandt. 2

Welkom op de vernieuwde zoek-website voor de Schiedamse Notariële bronnen. Beschikbare Notariële bronnen 1604 tot 1925 Digitaal zijn indices beschikbaar van 1604-184 Notariële akten. Het notariaat bestond in deze regio al in de Middeleeuwen. Er zijn echter plaatselijk grote verschillen. In het Overkwartier van Gelre had een notariële akte geen zeggingskracht. Veel notariële akten zijn dan ook in de schepenbank (Hoofdgerecht) van Roermond te vinden omdat ze werden opgemaakt door de schepenen Het Westfries Archief heeft de notariële archieven en een gedeelte van de oud-rechterlijke archieven laten digitaliseren. Deze collecties bevatten de akten van de notarissen en de archieven van de schepenbanken. Notariële archieven. De notariële archieven zijn onderverdeeld in het oud-notarieel (1552-1842) en nieuw- notarieel (1843-1925) Informatie in deze akten omvatten de namen van de aanvrager, hun woonplaats, beroep en de datum en type van de notariële akte. Bekijk de archieven lijst hieronder voor het lokale bereik. Het merendeel van de akten dateert van 1600 tot 1935, hoewel de lengte van de getoonde jaren per locatie kan verschillen Notariële akten . 1. Periode 1677 - 1814. Zoetermeer en Zegwaart hadden tot 1815 elk hun eigen notaris. Daarna was er alleen een notaris in Zoetermeer. Vrijwilligers hebben uittreksels gemaakt uit de bewaard gebleven akten 1677-1814 en uit gelijksoortige akten in de archieven van Zoetermeer-Zegwaart

Notariële akten. In de donkere depots van het Stadsarchief Amsterdam ligt het archief van de Amsterdamse Notarissen 1578-1915: Miljoenen akten met daarin grotendeels onbekende details over Amsterdammers en hun internationale netwerken Wat zijn notariële akten? Een notariële akte is een document waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Een notariële akte is pas rechtsgeldig als deze gepasseerd is bij de notaris. Simpelweg kunnen we een akte ook wel een officieel bewijsstuk noemen. Het opmaken van een akte bij de notaris gebeurt altijd in tweevoud Een op maat gemaakt samenlevingscontract kost tijd. De notaris bereidt dit samen met u voor. De kosten voor een akte beginnen gemiddeld rond de 400 euro inclusief btw. De uiteindelijke kosten zijn ook afhankelijk van uw wensen en situatie. Ieder notariskantoor heeft zijn eigen prijs en service Wij maken bij De Echte Notaris notariële akten. Alhoewel je een geldleningsovereenkomst ook gewoon op normaal papier kunt uitschrijven en zonder een notaris een handtekening kunt zetten (we noemen dat een onderhandse akte), zijn er grote verschillen Notariële akte, 15-5-1737, Geertje Cornelis Verhaar, Cornelis van Eijndhoven, RHC Rijnstreek en Lopikerwaard: Notariële archieve

De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. BV's, NV's, stichtingen en sommige verenigingen moet je bij notariële akte oprichten.. Zonder oprichtingsakte bestaat de rechtspersoon niet voor de wet. De oprichtingsakte bevat de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. Daarnaast moet de oprichtingsakte de statuten bevatten Belgische notarissen mogen voorlopig enkel nog dringende notariële aktes of aktes met een fiscale of belangrijke financiële impact verlijden. Deze maatregel geldt minstens t.e.m. 5 april 2020. Uiteraard kan die termijn nog worden verlengd. Concreet betekent het dat vooralsnog enkel in de volgende gevallen notariële aktes kunnen worden opgesteld Notariële archieven (grotendeels online) In de notariële archieven vindt veel persoonsgegevens in de akten die door een notaris zijn opgemaakt. De notariële akten van de stad Utrecht van de 16de eeuw tot 1811 kunt u grotendeels online vinden. De perioden 1594-1682 en 1780-1811 zijn nog niet volledig online Sinds 1811 zijn er op veel plaatsen notarissen gevestigd. Daarvoor waren er ook al notariskantoren, maar toen kon de klant ook gebruik nog maken van de diensten van het plaatselijke gerecht (zie oud-rechterlijk archief en weeskamer). In de notariële protocollen treffen wij allerlei akten aan: testamenten, boedelinventarissen, boedelscheidingen, huwelijkse voorwaarden, verklaringen.

Het afschrift is een door de notaris ondertekende afgegeven weergave van de inhoud van een originele notariële akte (de minuut).Een afschrift kan je herkennen doordat er ''uitgegeven voor afschrift'' op staat. Doordat het is gewaarmerkt door de notaris, levert het net zoveel bewijs op als de originele akte Ook zijn in Ede de notariële akten van de notarissen in Scherpenzeel 1811-1887 ondergebracht. Na 1887 was er - tot enkele jaren geleden - geen notaris meer in Scherpenzeel. Akten op internet Voor notarissen met de standplaats Barneveld zijn op dit moment de akten van 1814-1829, 1864-1900 en 1905-1925 digitaal beschreven Een dikke 8 voor het BHIC! Het BHIC is altijd erg benieuwd naar wat jullie van ons vinden, omdat we onze dienstverlening zo goed mogelijk willen afstemmen op jullie, onze bezoekers. We zijn dan ook erg blij met het rapportcijfer dat we onlangs hebben gekregen, een 8,1. Verder lezen. BHIC zet 35.000 samenvattingen van notariële akten online erbi

De notariële akten van de notarissen in Ede en Lunteren over de periode 1811-1935 zijn aanwezig in Ede. Hier zijn ook de notariële akten van de notarissen in Scherpenzeel 1811-1887 ondergebracht. Na 1887 was er - tot enkele jaren geleden - geen notaris meer in Scherpenzeel Iemand die zelfstandig een beslissing kan nemen en de gevolgen van die beslissing overziet, noemen we wilsbekwaam. Het is belangrijk om zeker te weten dat u wilsbekwaam bent voordat u een notariële akte laat opstellen en ondertekent Notariële akte. Een notariële akte is een document dat is opgesteld door de notaris en waarin overeenkomsten en verklaringen worden vastgelegd. Op grond van de wet moeten bepaalde zaken verplicht in een notariële akte worden geregeld, zoals onder andere het opstellen van een testament, de overdracht van je woning of de oprichting van een. Notariële akte, 1681, Theodorus van der Burg, Erfgoed Leiden en omstreken: Notariële archieve In 2010 heb ik mijn zoon een bedrag van 15.000 euro geschonken voor de aankoop van een eigen woning. Ook in 2006 heb ik hem al een bedrag van 18.000 euro belastingvrij geschonken. In beide gevallen heb ik geen notariële akte op laten maken omdat mijn notaris mij heeft gezegd dat dat niet nodig was. Een vriend van mij vertelde mij echter dat ik voor 2010 weleens problemen zo

Gehlen, Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw. Handleiding voor gebruikers, Zutphen, 1986. Onroerend goed: opstellen geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de broederschap der notarissen in Nederland; Woordenlijst. Admitteren toegang verlenen bijvoorbeeld tot de uitoefening van een ambt. Akte rechtsgeldig bewijs van het. Het Noord-Hollands Archief beschikt over een database met de notariële akten van de periode vóór 1811. De index (nu 1,25 miljoen fiches met een veelvoud aan verwijzingen) bevat ongeveer de helft van de akten tot 1811. Het indiceerwerk gaat nog steeds door, voornamelijk door vrijwilligers, en elk jaar komen er weer verwijzingen bij

Notariële akte, 30-4-1732, Susanna Scheffer, Maria Clara van de Voort, dochter, M. VAN LOBBRECHT, Het Utrechts Archief: Notariële archieve Bij een notaris liet men een akte opstellen, waardoor deze juridische bewijskracht kreeg. Bij Rijckheyt liggen notariële akten, die ouder zijn dan 75 jaar. Deze akten worden vanuit de rechtbank ééns in de 10 jaar overgebracht. Momenteel zijn de akten tot 1925 van de gemeente Heerlen en voormalige gemeente Hoensbroek aanwezig en openbaar

Notariële akten zijn belangrijke en persoonlijke documenten. Iemand kan een akte slechts in jouw plaats tekenen, als hij of zij hiervoor op voorhand de toestemming of het mandaat heeft gekregen. Dat gebeurt met een zogenaamde authentieke volmacht Notariële akte, 17-2-1780, Frans van Rooyen Grel, Jaecques Barriel, broer, Maria Barriël, zuster, A. HOEVENAAR, Het Utrechts Archief: Notariële archieve

VeleHanden > Berichten::Mededelingen > Mededelingen

BHIC zet weer notariële akten online erbij! Omroep Land

Het onderzoek laat zien dat met de Wet elektronische registratie notariële akten bij het notariaat een hogere kostenbesparing is gerealiseerd dan geraamd, namelijk € 12 miljoen tegen de geraamde € 4,9 miljoen per jaar. De bezuiniging voor de Belastingdienst is geraamd op € 6,4 miljoen per jaar De notariële akten uit de jaren 1926-1935 zijn per direct beschikbaar voor onderzoek op onze studiezaal. Het gaat om de archieven van notarissen die gevestigd waren in Abcoude, Breukelen, De Bilt, Loenen aan de Vecht, Maarssen en Mijdrecht. De notariële archieven van Weesp waren eerder al beschikbaar

Veteranen Muziek Café V

Notariële akte, 18-3-1682, Tryntgen Gerrits, Dirck Vereem, schoonvader, Huych Vereem, oom, N. VAN VECHTEN, Het Utrechts Archief: Notariële archieve Notariële akte, 6-8-1729, Joost Taets van Amerongen, Jacob van der Veer, M. VAN LOBBRECHT, Het Utrechts Archief: Notariële archieve Notariële akte, 19-12-1729, Michiel van Pee, Jacobus Hoesemans, Jacobus Hoesemans, Sagarias Timmers, Johanna Booms, Stadsarchief Breda: Notariële archieve

BHIC plaatst weer notariële akten online - Het Klaverbla

Van de originele akte, de minuut, wordt geen kopie verstrekt. Het is enkel mogelijk een afschrift van deze akte te verkrijgen. Let er wel op dat dit vaak niet goedkoop is, daar veel akten in een algemeen bewaardepot opgevraagd dienen te worden. Het vinden van notariële akten. Diverse archieven hebben al in meer of mindere mate werk gemaakt van. Notariële archieven bevatten bronnen waarin tal van akten als testamenten, schenkingen, overdrachten, boedelbeschrijvingen etc. zijn opgenomen. Het gemeentearchief beheert de archieven van in Schiedam geresideerd hebbende notarissen van de periode 1604-1935. Latere jaren zijn nog niet openbaar en nog niet overgedragen Onderzoek notariële archieven (vanaf 1550) op naam gemeente, notaris, jaartal en type document. Veel documenten zijn toegankelijk via onze genealogische bronnen.Kun je een persoon niet vinden, maar ken je wel de naam van de notaris of het jaar van de akte: blader dan in de digitale akten en registers (tot en met 1905). Wil je zelf onderzoek doen Medische verklaring wilsbekwaamheid notariële akten Wilsbekwaamheid duidt het vermogen aan om ten aanzien van een bepaalde beslissing zelf deze beslissing verantwoord te kunnen nemen. Notarissen hebben bij het opstellen en laten ondertekenen van een notariële akte de plicht om te onderzoeken of de betrokkene voldoende in staat is zijn/haar wil te bepalen

Notariële archieven » Open Archieve

De notariële hypotheekakte - die op 17 april 2013 aan appellant is betekend - dient zich aan als een authentieke akte en levert, evenals de onderhandse akte, ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte bestemd is ten behoeve van de wederpartij te bewijzen tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van die verklaring (artikelen 156 lid 2 en 157 lid 2 Rv) De notariËle akten 1815-1935 zijn grotendeels ontsloten door indexen, alle scans kunnen worden geraadpleegd. Zoeken. Hiernaast kunt u ZOEKEN in de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en Notariële akten van Zoetermeer en Zegwaart of in overige bronnen

Brabant Bekijken: april 2012Het voorjaar begint: onkruid milieuvriendelijk bestrijdenHet Straotje - BHIC

Voor het ondertekenen van een notariële akte zoals een akte van levering/hypotheek voor aankoop van een woning, een samenlevingscontract of een testament is het normaal gesproken verplicht persoonlijk op het notariskantoor, in het bijzijn van de notaris de stukken te tekenen Nieuwe notariële bewaarplaats: Centrale Archief Selectiedienst (CAS) 30.12.2008 Nieuwe notariële bewaarplaats: Centrale Archief Selectiedienst (CAS) De protocollen van notarissen moeten eeuwig worden bewaard. Voorheen kon de notaris protocollen die ouder waren dan 20 jaar naar een algemene bewaarplaats van notariële archieven brengen Lees meer omtrent geen partij bij notariële akte: beslag opgeheven. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze

 • Afwasbaar behang GAMMA.
 • Singer Samba 2.
 • Valt Geisha groot of Klein.
 • Jeukende hoofdhuid door stress.
 • Lakstift oldtimer.
 • Top 10 grootste havens Europa.
 • Geen trek in de schoorsteen.
 • Rode pioenroos.
 • Bademjan recept.
 • Seroquel ervaringen.
 • Lucas 8 51.
 • Gekwetst door familie.
 • Darier huidziekten.
 • Palma nova strand.
 • Object Transformeren Illustrator.
 • Seven Seas Explorer prices.
 • Groothandel kunstbloemen België.
 • Snelheid urineproductie.
 • Vw T Cross configurator.
 • Kosketus parisuhteessa.
 • Batterij koud weer.
 • Vlaamse gaai in de tuin.
 • Wat is manipulatie.
 • Bankje met rugleuning eettafel.
 • Kastknoppen blauw.
 • Lounge hoekset.
 • Koopavond Haaksbergen corona.
 • Winkels Nieuw Loosdrecht.
 • Italian Greyhound kopen.
 • Wireless display service Windows 10.
 • Youtube come undone robbie Williams.
 • Toyota Private Lease.
 • Leeuwenkop goudvis.
 • Kralen kopen.
 • Fletcher Hotel Eindhoven review.
 • Meteo Uithoorn.
 • Error 1403 Canon.
 • Vormen van autisme kind.
 • Maui merk.
 • Windwijzer 24.
 • Absint cocktails.