Home

Wetenschappelijke artikelen medisch

Wetenschappelijke artikelen gratis beschikbaar vanaf 2020

Het medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland neemt internationaal een vooraanstaande plaats in. Zo behoren 5 universitair medische centra (UMC's) in Nederland al jaren tot de top van Europa in de 'Times Higher Education'-ranglijst voor biomedisch en klinisch onderzoek.1 Van de totale output van alle Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs wordt circa een derde deel door de 8. Algemene open zoeksystemen en databases: Dimensions - een geweldige open database met veel vrij toegankelijke publicaties èn contextuele informatie; Google Scholar - met steeds meer URL's naar de vrij toegankelijke publicaties ; CORE - meer dan 134 miljoen open access artikelen ; NARCIS - output van Nederlandse universiteiten en andere Nederlandse onderzoeksinstituten, waarvan een groot deel.

EBSCO is toonaangevend leverancier van onderzoeksdatabanken en biedt full-text en indexen van wetenschappelijke tijdschriften voor academische en medische instellingen, scholen, bibliotheken en mee Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Elk medisch wetenschappelijk tijdschrift is 'besmet' met dergelijk soort reclamemateriaal verborgen als wetenschappelijk artikel geschreven door medische communicatiebureaus in opdracht van farmaceuten. [2]. Wyeth blijft het middel prempro nog steeds als medisch wetenschappelijk bewezen via internet promoten. [3 Ingenta Open ontsluit vrij toegankelijke wetenschappelijke tijdschriften en boeken, waarbij gefilterd kan worden op het thema onderwijs. De Directory of Open Access Journals omvat meer dan drie miljoen artikelen uit circa 10.000 open access tijdschriften, waaronder tijdschriften over onderwijsonderzoek Wetenschappelijke publicaties worden geschreven door wetenschappers voor wetenschappers. Het doel van deze publicaties is resultaten van onderzoek aan elkaar te presenteren, over de betekenis daarvan te discussiëren en hypothesen en theorieën op te stellen

Bekijk alle artikelen over Medische wetenschap - NEMO

Overzicht wetenschappelijke bronnen over Coronavirus

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen valt in Nederland sinds 1999 onder de wet medisch-wetenschap-pelijk onderzoek met mensen (WMO). Deze wet wordt uitgevoerd door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). WMO-plichtig multicenter onderzoek wordt beoordeeld door één onafhankelijke commissie van deskundigen (METC) Een wetenschappelijk artikel is wel even wat anders dan een artikel in een populairwetenschappelijk tijdschrift of een post op een wetenschapsblog. Verre van aantrekkelijk om te zien en nog minder aantrekkelijk om te lezen: vreemde 'hoofdstukken', complexe plaatjes, technisch jargon en dan vaak ook nog droog en onpersoonlijk geschreven HLN - Het Laatste Nieuws - Volg het nieuws op de nr1 nieuwssite in België, HLN.be brengt je het allerlaatste nieuws 24/24 en 7/7, uit binnen - en buitenland, evenals dichtbij met nieuws uit je. Wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften (in het Engels: journal). In een (universitaire) scriptie zul je veelal verwijzen naar artikelen uit deze wetenschappelijke tijdschriften. Check wel altijd of het journal van goede kwaliteit is

PubMed - Wikipedia

Het schrijven van wetenschappelijke artikelen moet worden geleerd. Het voornaamste doel van een medisch-wetenschappelijke publicatie is het overbrengen van informatie.De voorschriften en conventies die daarbij gelden, staan beschreven in dit boek. De nadruk ligt op de verslaglegging van oorspronkelijk onderzoek, in het Nederlands of in het Engels Voorbeeld wetenschappelijk artikel Hierna is een uitgewerkt voorbeeld geplaatst van een wetenschappelijk artikel dat is geschreven in overeenstemming met de inhoud van hoofdstuk 9 Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek en ingediend volgens de uniforme voorschrif-ten voor inzenders van manuscripten naar biomedische tijdschriften 2 Artikel 12 treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel K, van de wet van 4 juni 2015 houdende wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen (Stb. 2015, 240) in werking treedt en werkt terug tot en met 1 juli 2012 Wetenschappelijke artikelen Hier vindt u relevante publicaties, zoals artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, proefschriften en boeken. Publicaties van het Trimbos-instituut, zoals rapporten, monitors en factsheets, vindt u in onze webwinkel

Medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland

Vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties vinden

 1. imaal een samenvatting van het artikel, soms met een link naar het.
 2. Ten slotte bepaalt artikel 7:458 BW dat de behandelaar in het medische dossier van de patiënt moet noteren dat diens gegevens ter beschikking zijn gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. 10 Wij verwijzen voor een grafische uitwerking van het voorgaande naar het stroomschema in . Terug naar de praktij
 3. Wetenschappelijke artikelen 2020 SWOV - Alternatieven voor het huidige stelsel medische rijgeschiktheid aug 2019 - Journal of the American Geriatrics Society: Driving Fitness in Different Forms of Dementie: An Updat
 4. Dergelijk onderzoek leidt namelijk niet tot nieuwe inzichten op het gebied van de medische wetenschap. Er zullen ook geen wetenschappelijk artikelen uit volgen. Zie ook: CCMO-notitie reikwijdte gedragswetenschappelijk onderzoek; CCMO-notitie Definitie medisch-wetenschappelijk onderzoek; 2
 5. Crataegus medisch wetenschappelijk samengevat Meidoorn is een algemeen voorkomende struik groeiend in hagen en langs wegranden. De plant bloeit in Mei met witte bloesems en vormt in september en oktober rode bessen. Zowel de bloesemtakken met het blad als de bessen kunnen medicinaal gebruikt worden
 6. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Wet van 26 februari 1998, houdende regelen inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluu

Wetenschappelijke artikelen over het welzijn van, de medische en psychologische zorg voor transgenders en genderkinderen en hun positie in de maatschappij Artikel 6 lid 1 sub f AVG juncto artikel 9 lid 2 sub j AVG. Artikel 7:458 lid 2 BW. Kamerstukken II 1991/92, 21561, nr. 11, p. 47. De regeling inzake het gebruik van patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek in de WGBO. Tijd voor herziening?, TvGR 2007, p. 349. Artikel 42 Concept Uitvoeringswet AVG juncto artikel 21 lid 6 en artikel 89.

Wetenschappelijke databanken Wetenschappelijke

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar Geef me de 5. Omdat de resultaten uit voorgenoemd onderzoek positief waren, zijn wij in januari 2015 gestart met een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van de behandeling middels Geef me de 5. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. F.B.A. Naber van de Erasmus Universiteit Rotterdam Hier vindt u een aantal links naar nuttige sites en bespreken we kort opmerkelijke artikelen over medisch-wetenschappelijk publiceren. Medisch-wetenschappelijke links Veelschrijvers. Auteurs die iedere 5 dagen een artikel publiceren? Sommigen 2 jaar op rij, anderen zelfs 4 jaar achter elkaar De wetenschappelijke stage kan in principe vanuit elk Nederlands of buitenlands medisch onderzoeksinstituut of ziekenhuis worden aangeboden, onder voorwaarde dat er erkende expertise op het terrein van het betreffende onderzoek aanwezig is en dat er een staflid van het wetenschappelijk personeel in het UMC Utrecht als formeel begeleider optreedt Het is fantastisch om samen te werken met de beste wetenschappers en medisch professionals. Ik ben thuis in wetenschappelijke artikelen en lees me graag in over nieuwe ontdekkingen en toepassingen. In een natuurgetrouwe illustratie het verhaal vangen van de specialist en eenduidig overbrengen aan de doelgroep doe ik het liefst Impact Factor. De impact factor geeft het jaarlijks gemiddelde aantal citaties weer van een recent artikel in een specifiek tijdschrift en wordt gebruikt als maat voor de wetenschappelijke impact van een tijdschrift.. De impact factor wordt elk jaar opnieuw berekend met de gegevens uit Web of Science

Google Schola

Opnieuw een geval van fraude in de wetenschap. Oud-hoogleraar Mart Bax van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft zich zo'n twintig jaar lang schuldig gemaakt aan ernstig wetenschappelijk. Artikel en bijbehorende bestanden kunnen per e-mail naar de redactie worden gestuurd (redactie@nvdietist.nl). Voor meer informatie: Voor een helder boek over het schrijven van een medisch wetenschappelijk artikel, zie: Zielhuis, GA e.a. Handleiding medisch wetenschappelijk onderzoek. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2010 (90 352 31902) Onze medische artikelen en medische hulpmiddelen zijn onmisbaar in uw bedrijfsvoering. Of het nu gaat om medicijnbekers, bloeddrukmeters, injectienaalden of identificatiepolsbandjes. Wij vinden het belangrijk dat u altijd snel toegang heeft tot de juiste medische artikelen en dat u snel geleverd krijgt. Hoe vind en lees je een wetenschappelijk.

Bernard te Boekhorst - SMA Midden Nederland - SMA Midden

Medische wetenschap blijkt kwakzalverij Wetenschap: Diverse

lees dit artikel > De mens. Russisch coronavaccin beschermt in 91,6 procent van de gevallen tegen COVID-19. 2 februari 2021 41 Het vaccin is niet alleen effectief, maar ook veilig. lees dit artikel > Onze planeet. Wetenschappers onthullen de beste manier om een neushoorn te vervoeren: ondersteboven Sportdranken wetenschappelijk onderzocht. Meer informatie kan gevonden worden in een eerder artikel in Bodytalk (nr. 198). In wat volgt wordt nagegaan over welke bestanddelen en eigenschappen een sportdrank zou moeten beschikken. Medisch overzicht Startpagin Het schrijven van wetenschappelijke artikelen moet worden geleerd. Het voornaamste doel van een medisch-wetenschappelijke publicatie is het overbrengen van informatie.De voorschriften en conventies die daarbij gelden, staan beschreven in dit boek. De nad

Specialist: 'maximale behandelprijs' - Arts en Auto

Wetenschappelijke literatuur vinden NR

Medisch Wetenschappelijke Raad van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO In samenwerking met Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland GGD Nederland en Vereniging voor GGD'en artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies staan vermeld Wetenschappelijke artikelen schrijven: structuur, argumentatie en academisch Engels 6 sessies van 2,5 uur. Voor onderzoekers, AIOS/ANIOS en promovendi start op een maandag 23 maart 2020 de leergang Wetenschappelijke artikelen schrijven Volgend artikel Protocol voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meer weten? Lees verder op andere websites (8) Brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Informatie van de overheid over meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. NTR Nederlands Trial Register. Op deze. Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek 8e druk is een boek van Gerhard A. Zielhuis uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036813358 De moderne geneeskunde is in belangrijke mate gefundeerd op resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek Auteursrichtlijn wetenschappelijk artikel NVMBR magazine Het NVMBR Magazine van de beroepsvereniging NVMBR verschijnt elk kwartaal . Een aantal rubrieken in dit magazine zal alleen een samenvatting bevatten en voor NVMBR leden geheel beschikbaar zijn in een printbare PDF versie, zoals de wetenschappelijke artikelen in de rubriek 'Publicaties'

Wetenschappelijke literatuur - Informatievaardigheden

Alle medisch onderzoekers in de drie onderzochte functiegroepen ervaren dat het publiceren van wetenschappelijke artikelen noodzakelijk is voor hun carrière, en dat dit druk op de werk-vloer veroorzaakt. Ze vinden dat die publicatiedruk vaak ten koste gaat van de wetenschappe-lijke kwaliteit van het onderzoek In wetenschappelijke artikelen worden de laatste resultaten van wetenschappelijk onderzoek bekend gemaakt. Steeds meer artikelen worden als voorpublicatie (Engels: preprint ) aangeboden: nog voor het artikel officiëel in een aflevering van een tijdschrift verschijnt, wordt het artikel op de website van de auteur of van de uitgever van het tijdschrift op internet beschikbaar gesteld Forensische Geneeskunde en Medische Advisering. Wetenschappelijke artikelen. 29 januari 2020. Sinds 14 jaar doet de afdeling Forensische Geneeskunde ook zelf wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2006 zijn er vier medewerkers die onderzoek doen naar verschillende onderwerpen op forensisch gebied

Doelstellingen. 1 Je kan onderscheid maken tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke informatie. 2 Je herkent de verschillende soorten medisch-professionele informatie, zoals cursussen, handboeken, peer-reviewed artikelen, internetinformatie en richtlijnen Samenstelling Medisch wetenschappelijke Advies Raad (MAR) van de Stichting Schildklier Organisatie Nederland (SON) Prof. dr. E. (Eric) Fliers (voorzitter) Internist-endocrinoloog Amsterdam UMC, locatie AMC Postbus 22660 1100 DD AMSTERDAM Prof. dr. T.P. (Thera) Links Internist-endocrinoloog Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Hanzeplein 1 9713 GZ GRONINGEN Dr. E.W. (Edward) Visser. Opiniepeiler Maurice de Hond maakt vandaag zijn debuut in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Samen met een longarts beschrijft hij in het belangrijkste medische vakblad van Nederland hoe.

In Nederland: de Homeopathische bibliotheek, opgenomen in de bibliotheek van de Universiteit van Utrecht.: De website van de European Committee for Homeopathy biedt een uitgebreid overzicht met links van databases met wetenschappelijke informatie over alternatieve en complementaire behandelwijzen.: In PubMed zijn > 6900 artikelen opgenomen waarin homeopath* voorkomt 26-apr-2016 - Stichting Restless Legs - Wetenschappelijke artikelen De oude pagina's van de Medische Bibliotheek zijn niet meer toegankelijk. Medewerkers van het Erasmus MC kunnen het beste gebruik maken van deze link (inloggen via EZProxy). Wij werken nog aan de nieuwe website van de Medische Bibliotheek. Hieronder vindt u nog nuttige links en informatie over Medische Bibliotheek Wij vertalen regelmatig deze medische documenten: Productomschrijvingen, bijsluiters, wetenschappelijke artikelen, patiënt-informatie, medische rapporten en/of dossiers, voorlichtingsbrochures, klinische studies en medische protocollen. Bekijk onze referenties om te zien wat klanten van onze vertaaldienst(en) vinden Een wetenschappelijk artikel publiceren. Het publiceren van een wetenschappelijk artikel in een academisch tijdschrift is een belangrijke activiteit binnen de academische gemeenschap. Het geeft je de mogelijkheid om te netwerken met andere..

Een wetenschappelijk artikel schrijven - richtlijnen en

Wetenschappelijke artikelen . Bron: Medline (PubMed) Trend . Overzicht . • Medische informatie • Bij start en na 2 jaar o Vragenlijsten: slaap, hallucinaties, lichamelijke klachten, kwaliteit van leven Wetenschappelijk onderzoek is ontzettend belangrij Gebruik van medische gegevens. Wanneer je meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek worden je bijgehouden in een dossier. De arts kan je vertellen wie de gegevens kan inzien, wie ze bewerkt en hoe. Gegevens van deelnemende patiënten worden goed beschermd. De medewerkers die de gegevens verzamelen hebben een geheimhoudingsplicht Amsterdam UMC 'vertaalt' de veelbelovende resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar toepassing voor de patiënt. Denk daarbij aan nieuwe geneesmiddelen en behandelingen, maar ook aan preventie en diagnostiek. Bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, zijn ruim 1.500 onderzoekers die jaarlijks meer dan 3000 wetenschappelijke artikelen publiceren Het schrijven van een medisch-wetenschappelijk artikel Het schrijven van een medisch-wetenschappelijk artikel Dr. H.C. Walvoort Dr. C.J.E. Kaandorp Prof. dr. F.W.A. Maar meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek kan ook risico's met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat er medicijnen worden gebruikt waarvan de bijwerkingen niet bekend zijn. Over deze en veel andere zaken die samenhangen met het medisch-wetenschappelijk onderzoek krijgt u uitgebreide informatie als u gevraagd wordt deel te nemen aan een onderzoek

Gratis verzending vanaf €75 bestelwaarde; Lage prijzen en kortingen voor vaste klanten; Voorradige artikelen vandaag verzonden; Snel en foutloos bestellen met uw persoonlijke producthistorie overzich Het college van bestuur heeft, gelet op artikel 4.1 van de regeling Wetenschappelijke Integriteit Radboud Universiteit Nijmegen, aan de Radboud Universiteit Nijmegen als het wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het Universitair Medisch Centrum St Radboud Het Think Twice Global Vaccine Institute is opgericht door medisch journalist Neil Z. Miller. Hij wordt beschouwd als de beste onderzoeker op vaccinatiegebied. Je vindt hier een uitgebreide selectie ongecensureerde informatie over kinderopnamen en andere vaccinaties plus officiële wetenschappelijke artikelen en studies 2 Máxima Medisch Centrum - Wetenschap Máximaal - MMC Academie COLOFON Dit overzicht van de wetenschappelijke publicaties van Máxima Medisch Centrum wordt uitgegeven door de MMC Academie. De inhoud is gebaseerd op informatie aangeleverd en gecontroleerd door de vakgroepen van Máxima Medisch Centrum Uitgave december 201 Wetenschappelijke artikelen medische artikelen, Je kunt deze paywall vermijden door alleen Open Access artikelen te zoeken Vrij toegankelijke databases en zoeksystemen om vrij toegankelijke wetenschappelijke artikelen in het domein van de medische hoe je kunt zoeken. 2.1 PubMed Nederlands Tijdschrift voor Geneeskun

Van patiënten worden medische gegevens uit het behandeldossier en bloed gebruikt om verschillende wetenschappelijke onderzoeken mee te doen. Op deze wijze hopen we beter inzicht te krijgen over welke (erfelijke) factoren bijdragen aan het ontstaan van ziekte en hoe dit zou kunnen worden voorkómen In artikel 6, lid 1 sub c, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen is geregeld dat het verboden is medisch-wetenschappelijk onderzoek te doen bij wilsonbekwame meerderjarigen zonder de schriftelijke toestemming van de in dit artikellid genoemde personen

Wetenschappelijke artikelen - CB

 1. Wetenschappelijke artikelen kun je vinden via (dure) abonnementen op databases, maar ook steeds meer via 'open access' (gratis beschikbaar). We geven je ook een aantal specifieke zoektips die je naast onze algemene zoektips kunt gebruiken. NIP-lid? Dan heb je exclusieve toegang tot alle wetenschappelijke artikelen van tijdschrift de Psycholoog vanaf 2000 via tijdschriftdepsycholoog.nl
 2. Recentelijk hebben enkele belangrijke wijzingen plaatsgevonden in de regelgeving betreffende het medisch wetenschappelijk onderzoek. Deze wijzigingen hebben rechtstreeks gevolgen voor de betrokkenheid van (de raad van bestuur van) een ziekenhuis bij de goedkeuring en uitvoering van het onderzoek. In veel gevallen van medisch wetenschappelijk onderzoek ('trials') is de Wet medisch.
 3. Het kwaliteitshandboek geeft een overzicht van zaken die betrekking hebben op de organisatie van medisch wetenschappelijk onderzoek in Noordwest Ziekenhuisgroep. Het behandelt onder andere de rollen die Noordwest medewerkers kunnen hebben rondom een onderzoek maar ook de handelswijze met betrekking tot de SOP's en aanverwante documenten
 4. g nodig. U ondertekent hiervoor een formulier

Medisch wetenschappelijk onderzoek leidt tot waardevolle en onmisbare informatie, die meehelpt om de kennis van ziektes en aandoeningen te vergroten. Hierdoor kunnen nieuwe medicijnen en behandelmethodes ontwikkeld worden. Op die manier kunnen we samen de zorg, en dus ook uw zorg, verbeteren. Soorten onderzoe Uitgebreid assortiment medische artikelen voor zowel arts als particulier. Openingstijden winkel in Amsterdam: Update 09-10-2020. Zeer gewaardeerde klanten, Helaas zijn wij door de drukte genoodzaakt om de fysieke winkel in Amsterdam tijdelijk te sluiten Medisch onverklaarde lichamelijke klachten zijn klachten waarvoor na adekwaat lichamelijk onderzoek geen organische verklaring gevonden wetenschappelijke artikelen, populaire boeken, lezingen en deze website probeer ik al enige jaren deze boodschap over te brengen aan patienten, behandelaren en overige geinteresseerden. medisch-onverklaarde.

Koffie en wetenschappelijke onderzoeken De afgelopen tientallen jaren zijn er veel wetenschappelijke onderzoeken verricht naar de effecten op het menselijk lichaam van het drinken van koffie. Veel van die onderzoeken hebben in het verleden wel eens tegenstrijdige resultaten opgeleverd Medische artikelen; Wetenschappelijk onderzoek; Interessante websites; Zoeken. Zoeken naar: Wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek. Onderstaande publicaties zijn wetenschappelijke onderzoeken die uitgevoerd zijn door diverse onderzoeksinstituten. Voor meer informatie over de resultaten,. 37 aanbiedingen in januari - Koop en verkoop handleiding medisch wetenschappelijk onderzoek eenvoudig op Marktplaats Lokale aanbiedingen - Ga ervoor WMO Artikel 1.1.b. wetenschappelijk onderzoek: medisch-wetenschappelijk onderzoek waarvan deel uitmaakt het onderwerpen van personen aan handelingen of het opleggen aan personen van een bepaalde gedragswijze [indien personen ook aan handelingen worden onderworpen of hen gedragsregels worden opgelegd, spreken we van WMO-plichtig onderzoek] Art. 7 WMO - Artikel 7 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen - Artikel 7 1. Het wetenschappelijk onderzoek wordt slechts verricht indien op het tijdstip waarop het onderzoek aanvangt, een verzekering is gesloten die de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen door het onderzoek veroorzaakte schade door dood of letsel van de proefpersoon dekt

wetten.nl - Regeling - Wet medisch-wetenschappelijk ..

 1. Overzicht van wetenschappelijke publicaties 2017. De HMC-wetenschappers publiceerden meer dan er in de Wetenschaick behandeld kon worden. Hier vindt u een overzicht met alle artikelen die in 2017 in PubMed zijn opgenomen op een rij. Met vragen over deze lijst kunt u contact opnemen met de medische bibliotheek vi
 2. Richtlijn van de centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, de CCMO, krachtens artikel 24 van de Wet Richtlijn | 29-06-2015. CCMO-richtlijn Externe Toetsing 2012 (geldig tot 1 juli 2015) Richtlijn van de centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek krachtens artikel 24 van de Wet medisch-wetenschappelijk.
 3. van het moderne mensgebonden medisch-wetenschappelijke onderzoek. Allereerst beperkt medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen zich niet altijd tot één instelling. Men spreekt dan van multicenter-onderzoek. Vele vormen van medisch-wetenschappelijk onderzoek hebben grote aantallen proefpersonen nodig
 4. Wetenschappelijk onderzoekPatiënt & bezoeker › Praktisch › Academische zorg › Wetenschappelijk onderzoekWat is medisch-wetenschappelijk onderzoek?Er zijn twee soorten onderzoek. Als u gezondheidsklachten hebt, gaat u 'voor onderzoek' naar het ziekenhuis. Een arts onderzoekt u, om de oorzaak van uw klachten te vinden. Het doel is om u beter te maken
 5. Medisch nieuws verspreidt zich razendsnel op internet. Hoe kun je als verpleegkundige de zin van de onzin onderscheiden, voor jezelf en voor je patiënten? 1 Koester je argwaan. Om medisch nieuws te kunnen beoordelen, is het zaak om een 'bullshit-detector' te ontwikkelen. Wat gezond wantrouwen is daarbij een eerste vereiste
 6. Het wetenschappelijk onderzoek sluit aan op deze vijf medische aandachtsgebieden en de topklinische functies van Zuyderland. We streven ernaar om nieuwe onderzoeksprojecten en -aanvragen bij deze aandachtsgebieden te laten aansluiten, zowel op het gebied van (para)medisch als van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek
 7. ste, voor onderzoekers in de medisch-wetenschappelijke sector. De hoeveelheid artikelen die je gepubliceerd hebt en de kwaliteit ervan blijft je hele loopbaan erg belangrijk

Zes vragen over auteurschap wetenschappelijke artikelen

Op deze website vind je mijn wetenschappelijke artikelen en artikelen in de media en publieke pers. Ook vind je hier filmpjes, interviews en links naar diverse onderzoeksactiviteiten van mij en mijn onderzoeksgroep. Verder vind je hier informatie over mijn andere en bestuurlijke activiteiten Google Scholar is een internetzoekmachine die de volledige tekst van wetenschappelijke artikelen uit verschillende disciplines doorzoekbaar maakt. De beta-versie werd uitgebracht in 2004. De Google Scholar-index bevat de meeste online peer review-tijdschriften van de grootste wetenschappelijke uitgevers van Europa en Noord-Amerika, plus wetenschappelijke boeken en andere tijdschriften die niet. Onderwijsaanbieder: Medische ethiek, filosofie en geschiedenis Deze voor promovendi verplichte cursus duurt 1 dag. In die dag behandelen we onder andere de regels rondom auteurschap, waar je terecht kan met een vermoeden van schending van wetenschappelijke integriteit, en hoe je integer kunt blijven Schending van wetenschappelijke integriteit door voormalig medewerker Universiteit Leiden 29 november 2019. Een voormalig medewerker van de Universiteit Leiden handelde in strijd met de wetenschappelijke integriteit, concludeert de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de universiteit in haar advies van 11 november 2019 aan het College van Bestuur Overgenomen van ademvrij. De mondkapjesplicht die per 1 december is ingevoerd in Nederland berust op slechts één wetenschappelijk rapport. Maar uit dat rapport blijkt helemaal niet dat mondkapjes werken. Integendeel: er blijkt uit dat ze leiden tot méér risico's voor zowel de drager als de omgeving. Toch hebben regering en parlement de mondkapjesdwang doorgezet

Hoe vind ik de juiste wetenschappelijke artikelen? Tips

 1. Voorwoord Dit Statuut regelt de afzonderlijke en de gezamenlijke verantwoordelijkheden van het ziekenhuis en de medisch specialist in dienstverband bij het verlenen van medisch specialistische zorg. Uitgangspunt hierbij is dat het ziekenhuisbestuur en de medisch specialisten samen met ondersteuning van andere beroepsbeoefenaren vormgeven aan de te verlenen medisch specialistische zorg in het.
 2. Art. 16 WMO - Artikel 16 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen - Artikel 16 1. De centrale commissie kan commissies erkennen, die belast zijn met de toetsing van onderzoeksprotocollen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet of de Embryowet .2. Voor erkenning komt slechts in aanmerking een commissie:a. die in elk geval bestaat uit een of meer artsen en uit personen die.
 3. Aantal vrouwelijke auteurs in medisch-wetenschappelijke tijdschriften stijgt Er is een opmars gaande van vrouwelijke auteurs in medisch-wetenschappelijke tijdschriften. Dit concluderen Kamber Hart en Roy Perlis naar aanleiding van hun onderzoek waarin zij artikelen uit negentien tijdschriften onderzochten
Onze stofwisseling op nano-niveauNederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde verschenen
 • 2014 15 Ligue 1.
 • Chevron Corporation stock.
 • Immo Zoute.
 • Clash of Clans max levels TH10.
 • Hugo de Groot Wikikids.
 • Aërobe bacteriën voorbeelden.
 • Dan bilzerian terri steffen.
 • Hoeveel plaats per persoon aan tafel feest.
 • Lindeboom betekenis.
 • Zakgeld 12 jaar middelbare school.
 • Beauty and the Beast' Theme Song.
 • Wimperextensions benodigdheden.
 • Cocker Spaniel herplaatser.
 • Indonesië waar naar toe.
 • Moderne glazen wandklokken.
 • Mms uitschakelen Telenet.
 • HTML website code.
 • Balletoefeningen.
 • B1 maag.
 • Taart met frambozen en blauwe bessen.
 • Restaurant boulevard Evertsen Vlissingen.
 • Emirates b777 300 business class.
 • Afbeelding bijsnijden Photoshop.
 • Kettingzaag benzine Praxis.
 • WW uitkering na zwangerschapsverlof.
 • Japanse frituurhapjes.
 • Kreeft opwarmen.
 • Manhattan Nederlandse naam.
 • Weleda zwangerschap.
 • Ikea Duktig pimpen.
 • MoviesJoy.
 • Lounge hoekset.
 • Afbeelding uit PDF opslaan als jpg.
 • Hondenshow voor alle honden.
 • SD vs HD resolution.
 • Pro Duo Utrecht.
 • Philips OneBlade mesjes Trekpleister.
 • Papegaai soorten.
 • Nieuwe hamburger McDonald's.
 • Fotografie webshop prijs.
 • Posthoornslak vijver.