Home

ICCI publicaties

Horticulture Division | Rebranding | GRAMMA

Het ICCI gebruikt cookies voor een betere gebruikerservaring. Als u klikt op weigeren, worden uw voorkeuren niet geregistreerd. Voor meer informatie over hun gebruik, gelieve de pagina privacy beleid te raadplegen. Weigeren Aanvaarde publicatie van dit boek (de Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft deze herziene versie goedgekeurd op 15 december 2020). De lezer van dit boek kan tevens gebruikmaken van de tool Revidocs, die door het ICCI ter beschikking van de bedrijfsrevisoren werd gesteld 18 december 2020. Sinds de elektronische versie van dit boek van maart 2019, verantwoorden twee belangrijke gebeurtenissen de update van deze publicatie, met name de inwerkingtreding van het WVV en de herziening van de bijkomende norm in 2020, waarvan de goedkeuring verwacht wordt na de publicatie van de elektronische versie van dit boek de publicatie van de Handleiding interne procedures inzake antiwitwassen op de website van het ICCI op 6 september 2019 (zie website www.icci.be, rubriek Publicaties en tools, Modeldocumenten). Te dien einde werd de inhoud van de sectie Strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme meer bepaald verwijderd om volledig te verwijzen naar de Handleiding interne procedures inzake antiwitwassen

Foto - refill mogelijk · The National Gallery · Van Gogh Museu

 1. Volgens het ICCI bestaat er geen uitzondering in het geval van een ontbinding en vereffening in één akte die kort na de goedkeuring van de jaarrekening zou gebeuren. Daarboven wenst het ICCI de aandacht te vestigen op artikel 2:70 in fine WVV dat stipuleert dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft
 2. ICCI E. Vanderstappen, C. Luxen et/en S. De Blauwe Bd. E. Jacqmainlaan 135 1000 Brussel - Bruxelles EDITEUR RESPONSABLE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER P.P. Berger Bd. E. Jacqmainlaan 135 1000 Bruxelles - Brussel MISE EN PAGE VORMGEVING die Keure/la Charte Brugge. TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY JUNI/JUIN 2019
 3. g /vertegenwoordigingsbevoegdheid : JA / NEEN. JA / NEEN (*) De natuurlijke personen bestuurders die de opdrachtbrief tekenen of belast zijn met het dagelijks bestuur dienen vervolgens elk afzonderlijk geïdentificeerd te worden via het formulier identificatie natuurlijke persoon lasthebber
 4. Het ICCI publiceert COVID-19 gerelateerde FAQ 27 maart 2020 Om de bedrijfsrevisoren te helpen met de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft het ICCI besloten om op regelmatige basis FAQ te publiceren
 5. g van onze cliënten te waarborgen, is het van fundamenteel belang dat de informatie met betrekking tot de aangelegenheden.

BIJLAGE 5: Beslissingsboom bij het tot uitdrukking te brengen oordeel in het kader van een onzekerheid van materieel belang inzake continuïteit (ISA 570 (Herzien) par. 18)(1). Uitvoeren door de commissaris . van de werkzaamheden . vereist op grond van. ISA 570 (Herzien) par. 10-16 (2 Revidocs is een gebruiksvriendelijk computerhulpmiddel dat vandaag is ontworpen ter vergemakkelijking van het opstellen van diverse documenten, in het Nederlands en het Frans, zoals het commissarisverslag (art. 144 W. Venn.) of een verslag van niet-bevinding

IXXI Design Fotocollage - Design Wanddecoratie DI

De doelstelling van deze checklist is het verwerven en documenteren van inzicht in de algemene beheersmaatregelen en de gebruikte IT-toepassingen die van belang zijn om de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking te kunnen waarborgen De Commissie normen heeft tevens bijgedragen tot het actualiseren van de op de website van het ICCI ter beschikking gestelde tools en modeldocumenten: Revidocs : deze tool maakt het mogelijk om voor verschillende ondernemingsvormen een commissarisverslag op te stellen waarin een goedkeurend oordeel tot uitdrukking wordt gebracht About ICCI. An undeniable global interest in the study of cannabis treatments inspired the creation of the International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI), the first Center of Excellence in this field located in the heart of Europe - Czech Republic

Publicaties. ICC ontwikkelt op tal van terreinen standaarden, richtlijnen en bundelt expertise in praktische handboeken en naslagwerken. ICC publicaties bieden hulp bij ieder aspect van internationaal zakendoen: internationale handel, contracteren, de ICC Incoterms regels, transport, bancaire zaken, financiën, marketing, geschillenprocedures en internationaal recht Privacy- en cookiebeleid ICC Nederland. ICC Nederland is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken.

ICCI The Kitchen Factory. ©2019 ICCI. Men In onze beide filialen treft u een complete collectie lederwaren, tassen en reisartikelen aan. Of u nou op zoek bent naar kleinlederwaren, damestassen, business-tassen, reistassen of trolley's, u bent bij ons aan het juiste adres. Ook paraplu's en handschoenen zitten in het assortiment. Meer dan 85 jaar deskundigheid | Gratis verzending boven €49,- | Voor 16:30 uur besteld, zelfde dag verzonden Naam van de cliënt Boekjaar Onderwerp ANALYSE VAN HET RISICO VAN EEN AFWIJKING VAN MATERIEEL BELANG Jaarrekening als geheel DOELSTELLING. ISA De doelstelling van deze checklist is het documenteren van de inschatting van de gecombineerde risico's van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening Bepaalde bevestigingen in deze brief zijn beperkt tot de elementen die beschouwd worden als van materieel belang. Een element wordt beschouwd als van materieel belang als het een weglating of een fout inhoudt die, afzonderlijk of gezamenlijk, de economische beslissingen die gebruikers nemen op basis van de jaarrekening, zou kunnen beïnvloeden

18/04/2016 - icci Deze publicatie behandelt de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn 2013/34/EU in Belgisch recht door een wet en een koninklijk besluit van 18 december 2015. Het is een tweetalig werk geworden, met hoofdstukken in het Nederlands en in het Frans Naam van de cliënt Boekjaar Onderwerp RISICO-INSCHATTINGSWERKZAAMHEDEN DOELSTELLING ISA De doelstelling van deze checklist is het documenteren en plannen van de aard en omvang van de vereiste werkzaamheden met betrekking tot risico-inschatting Naam van de cliënt Boekjaar Onderwerp RISICO VAN MATERIEEL BELANG - BENADERING DOELSTELLING ISA De doelstelling van deze checklist is het inventariseren van de tijdens de risico-inschattingswerkzaamheden onderkende risico's van materieel belang en het bepalen van de stappen van de controle die specifiek dienen te worden gevolgd in het kader van de risico's die worden beschouwd als. De belangrijkste opdrachten van het IBR zijn de dienstverlening aan, de permanente vorming en de organisatie van de stage van de bedrijfsreviso De opdrachtpartner keurt de beslissing om een opdracht te hernieuwen of voort te zetten schriftelijk goed. Een opdrachtbrief (zie voorbeeld van opdrachtbrief en algemeen contractueel kader voor prestaties, beschikbaar op de website van het ICCI, rubriek Publicaties, Modeldocumenten) zal worden opgesteld en voorgesteld aan de cliënt

Uitvoerend Comité

< Terug naar vorige pagina Publicatie ICCI Het commissarisverslag - 3de herziene uitgaven (Reeks ICCI 2013-3 Upload je eigen foto's en stel zelf je collage samen! Al vanaf € 24,95

HeiligHart AZ Lier Logo + huisstijl | GRAMMARaad

De publicatie van de vorige editie van de brochure 'De Westkust, een brok natuur om (van) te houden'. Wie meer informatie wenst over ICCI, kan terecht bij Jean-Louis Herrier van het Agentschap voor Natuur en Bos, tel: 050 45 41 76.. Het ICCI-model biedt een methode om een abstract concept of idee programmatisch uit te werken tot een concrete opdracht of een concreet project. Daarvoor doorloopt het verschillende cycli die steeds bestaan uit vier onderscheiden stappen in het onderzoek. Het is daarmee een methodologie die als leidraad kan fungeren voor een ontwerpend onderzoek 2 2 Inhoudstafel Deel I - Voorstelling van de Stichting ICCI Inleiding Boodschap van de Voorzitter Raad van Bestuur Werkzaamheden van de Stichting ICCI Helpdesk Publicaties Boeken Tax, Audit & Accountancy (TAA) Downloads nieuwe modeldocumenten in Seminaries Website ICCI Inleiding Rechtspraak Over ICCI Contributie aan het ICCI Bijlagen Bijlage 1: Lijst van de meest relevante adviezen van.

Programma ICCI - Life- project (cfr aanvraag 1996) Uitgevoerd in 1997 Uitgevoerd in 1998 Uitgevoerd in 1999 Uitgevoerd in 2000 Uitgevoerd in 2001 Eindevaluatie: realisatiegraad d. Technische publicaties: niet nader bepaald e. Onthaal bezoekers: informatieluifel hoofdingang van De Westhoek en een bezoekerscentrum voor de hele Westkust te D ICCI Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat | 382 volgers op LinkedIn | De Stichting 'Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat' (ICCI) werd in 2006 opgericht en verstrekt onder haar eigen verantwoordelijkheid objectieve en wetenschappelijke informatie over het bedrijfsrevisoraat. De Stichting verstrekt in de eerste plaats advies aan bedrijfsrevisoren, wanneer zij in het kader. Publicaties van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen XXX - De weg naar zelfstandigheid (Paperback). Sinds de jaren zeventig wordt hoog.. Publicaties. Actuele reeksen Jaarverslag Vademecum Publicaties ICCI Tax Audit & Accountancy Boeken en brochures. Afgesloten reeksen IBR Studies Tax Audit & Accountancy IBR berichten IBR Forum. Audithervorming: laatste nieuws.

Advies ICCI 06/01/ 35 PARTIËLE SPLITSING: BIJZONDERHEDEN Afsplitsing met boekwaarde gelijk aan nul Stel volgende situatie : We doen een afsplitsing van een bepaalde vermogen : Activa : Passiva : De waarde van het afgesplitste vermogen is bijgevolg nul euro. De waarde van de inbreng in natura is dus ook nul euro. Dit is NIET MOGELIJK! 3 Verplichting tot opstelling en publicatie van de jaarrekening door de inbrengende vereniging in het kader van een pseudo-fusie. 2015/2. 13 mei 2015. Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve ICI-Paris-XL in Arnhem. Op deze pagina zie je een overzicht met ICI Paris XL vestigingen in Arnhem. Kies KM voor een sortering op afstand van jouw locatie en je ziet direct welke ICI Paris XL vestigingen het meest in jouw buurt zijn

Modeldocumenten - sfprod

Roularta: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap TRV. Indicator: Tips en advies. IAB: Accountancy & Ta ICCI. BE 0884.005.738 - Emile Jacqmainlaan 135, 1000 BRUSSEL With a you can add a company, sector or zipcode to your alerts. Get a in order to download company profiles in PDF. Info. Management. Change data. VAT BE 0884.005.738.

Commissarisverslagen - sfprod

IVCA | corporate publicatie De vraag. Naar aanleiding van Open Bedrijvendag 2012 ontwierp Gramma twee informatiefolders en een bedrijfspresentatie voor de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen (IVCA) Mededeling 2013/02: ISQC1 en ISA's: stand van zaken betreffende ISA-software en Pack PE-KE - werkzaamheden van de ICCI- helpdesk - vragen over de toepassing van deze standaarden 22 maart 201 Uitleeninformatie. Deel van: Aantal exemplaren: 1 . Plaatskenmerk: TAX 1 ICCI 2018; Korte inhoud Publicaties van de Financial Action Task Force (FATF) 01/06/2019. FATF - Guidance for a risk based approach : Acconting Profession - June 2019 (1.04 MB) Praktische handleiding voor de algemene risicobeoordeling inzake witwassen van geld ETAP | Corporate publicaties De vraag. Ontwerp en productie van meertalige brochures. Ons antwoord - brochure Lichtregeling (8 talen) - productbrochure K4 OLED (7 talen) - brochures LEED en BREEAM (duurzaamheidscertificaten) Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met bart@gramma.be

Ontbinding en vereffening in één akte - sfprod

-ICCI-bijdragen 2020: verlenging tot 31augustus 2020 in de plaats van 30 juni 2020;-Voorschot op de veranderlijke bijdragen 2020 (deel 1 en 2): facturatie na de algemene vergadering van het IBR op 18 september 2020, met toekenning van een betaaltermijn tot 30 november 2020(in de plaats va Brandveiligheid PUBLICATIES EXOVA WFRGent nv en UGent - Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: Onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten, 2014 LINKS Globaal overzicht reglementering brandpreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken - Preventie en veiligheid Fireforum - Portaalsite voor brandveiligheid Spee

Het ICCI stelt een helpdesk ter beschikking van de bedrijfsrevisoren en van externe personen, die onder meer en met de hulp van een coach, de vragen over de toepassing van de ISA's (voorzien voor 2014) zal beantwoorden (www.icci.be ). In dit verband staat een coach (Jacques VANDERNOOT) te Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken zoals gewijzigd door de wet van 19 apil 2017 - 25/08/201 Herman Braeckmans. Herman Braeckmans kan bogen op een jarenlange praktijkervaring als advocaat in het vennootschapsrecht. Zijn expertise strekt zich uit over het hele domein van het vennootschapsrecht in de meest ruime zin, o.m. conflicten in vennootschappen, bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van commissarissen (bedrijfsrevisoren) en van accountants, advies bij oprichting van.

Het ICCI publiceert COVID-19 gerelateerde FA

De controle in vennootschappen op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen. De commissaris wordt benoemd onder de bedrijfsrevisore UNIVEG | Corporate publicaties De vraag. Na het succesvol restylen en implementeren van de huisstijl werd aan Gramma gevraagd om ook de verschillende marketingpublicaties éénvormig te maken. Ons antwoord. Ondertussen werden tientallen documenten in de vernieuwde stijl gegoten, gaande van de bedrijfsbrochure over flyers, leaflets, succes. Bekijk het profiel van Peter Eimers op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Peter heeft 7 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Peter en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Client PONTES Project PONTES | corporate publicaties Ons antwoord. Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met pascalvandenbroeck@gramma.be Veel ondernemingen worden geconfronteerd met praktische moeilijkheden om een algemene vergadering te houden zonder de coronamaatregelen te overtreden. Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen biedt een aantal oplossingen zoals het stemmen op afstand of de elektronische deelname aan de algemene vergadering maar dan moet dit ook statutair voorzien zijn. Bij de meeste vennootschappen is dat. ICCI; BMM (1998). Strandvisserij en visserij met vaste netten aan de Belgische kust, rapport van een studie uitgevoerd in het kader van het EC-LIFE NATURE project ICCI (Integral Coastal Conservation Initiative) AMINAL afd. Natuur, BMM, Natuurreservaten vzw. en WWF (World Wildlife Fund for Nature). BMM: Brussel. 24 pp Deponering, publicatie en verzet (Hardcover). Een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en..

Kies uit vele boeken, eBooks, cd's, dvd's en games bij BookSpot. Bij BookSpot bouwen we samen aan onze ideale online boekenwinkel. Waar boekenliefhebbers zich thuis voelen. Boek tijd voor jezelf Read the latest magazines about Comptes and discover magazines on Yumpu.co Contact. Diaconessenhuis Voorburg Fonteynenburghlaan 5 2275 CX Voorburg Telefoon: 070 340 11 15 Fax: 070 340 11 7

Sinds 30 september 2020 zijn het IAB en het BIBF officieel bij KB opgegaan in het Instituut voor Belastingadviseurs en Accountants (ITAA). Dit nieuwe Instituut, dat al bij wet van 17 maart 2019 is opgericht, heeft een nieuwe website Het IBR gebruikt cookies voor een betere gebruikerservaring. Als u klikt op weigeren, worden uw voorkeuren niet geregistreerd. Voor meer informatie over hun gebruik, gelieve de pagina privacy beleid te raadplegen.. Weigeren Aanvaarde van het Handboek ISQC 1 van het ICCI, die rechtstreeks kunnen worden gekoppeld aan een dossier en eind 2012 werden gefinaliseerd. Updates zijn minstens twee maal per jaar 2/4 . Instituut van de Bedrijfsrevisoren lnstitut des Réviseurs d'Entreprises Koninklijk Instituut-lnstitut roya Braeckmans, H., Enkele juridische aspecten van de consortiumstructuur bij de kredietverlening in eurodeviezen, Brussel, ITOAU, Publicaties Interdisciplinair Trefpunt Onderneming Administratie Universiteit, 1984, 24 p. 1983. Doctoral Thesi Hoe vraag ik de bijkomende subsidies van de CORONA-compensatie aan? LET OP: geen bijkomende subsidies als geen extra kosten heeft gemaakt Als het bedrag van de forfaitaire CORONA-subsidie die u in juli/augustus van het VIPA heeft ontvangen al uw kosten dekt die u i.k.v. CORONA heeft gemaakt van 1/03/2020 t.e.m. 29/05/2020, dan komt u niet in aanmerking voor bijkomende subsidies

Bekijk het profiel van Jutta König op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Jutta heeft 11 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Jutta en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Het doel van deze nieuwe publicatie is om de basisbegrippen inzake het gebruik van data-analysetechnieken Om de bedrijfsrevisoren te helpen met de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft het ICCI besloten om op regelmatige basis FAQ's te publiceren. De eerstvolgende dagen worden deze aangevuld ICCI wordt gefinancierd door de Al Maktoum Foundation uit Dubai en was daarmee langere tijd de zustermoskee van de Essalam Moskee in Rotterdam, die tot eind 2018 werd geleid door ICCI-directeur Nooh al-Kaddo, en waar ICCI-imam Hussein Halawa in december 2010 bij de officiële opening de allereerste preek uitsprak

Intersentia is een wetenschappelijke uitgeverij gespecialiseerd in recht, economie en busines ICCI (ed.) Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV | Missions nouvelles et adaptées du réviseur d'entreprises dans le CSA (Reeks ICCI 2019-2) ISBN: 9789046610084 De publicatie sluit af met een bespreking van de afgeschafte opdrachten:. De publicatie ervan valt ook samen met de 20ste verjaardag van het Vlaams Instituut voor de Zee, Het eerste was het 'Integrated Coastal Conservation Initiative' ICCI (1997-2001). Het vijfde, het Frans-Belgisch grensoverschrijdende project 'FLANDRE' (2013-2020),. Voorwaarden voor toegang tot en uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor, verloop van de stage, inschrijving in het openbaar register, onafhankelijkheidsverplichting, naleving van normen en aanbevelingen, publiek toezich De inhoud van deze publicatie wordt alleen ter informatie aangeboden. In geen enkel opzicht is deze informatie bedoeld om diagnoses te stellen of als een vervanging voor het werk van een gekwalificeerde professional. We raden je aan hiervoor contact op te nemen met een betrouwbare specialist. Laatst bijgewerkt: 22 januari, 202

Het Handboek Externe Verslaggeving 2020 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. In dit handboek behandelen wij in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP Reference is also made during seminars organised by the ICCI to IESBA revised and restructured Code of Ethics, effective as of June 2019. Effective June 2019, IESBA issued a Revised & Restructured Code which requires due consideration and review by PAOs to either adopt, promote adoption, and/or support implementation Binnen een maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad zendt het bestuur van het Belgisch Staatsblad aan het Bureau voor publicaties van de Europese Unie de gegevens betreffende de oprichting en de sluiting van de vereffening van een Europese vennootschap (SE), een Europese coöperatieve vennootschap (SCE) of een Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) Wanneer en hoe ontvangen dividenden correct boeken?Binnenkort beslist de jaarvergadering over het dividend over 2016. Hoe en wanneer boekt u dat dividend correct, zowel bij de moedervennootschap.

Revidocs - sfprod.icci.b

Publicaties en bijdragen IBR - IR

Vlaamse Ouderenraad | Huisstijl | GRAMMAHTK | fictie | GRAMMA

De aanbevelingen van IBR/ICCI zullen toegelicht worden. Add to Calendar. Datum van 04 okt 2012 - 18:3 ICCI 2014-03 - Het Europees Stelsel van de Rekeningen.indd 5 7/11/14 15:07. VI le système européen des comptes (sec) 2014 zal het belang onderstrepen van deze publicatie die hopelijk nog vervolgen gaat kennen. dit boek geeft een historische, bestuurlijke,. De algemene vergadering is een verplicht orgaan met wettelijke bevoegdheden. Wanneer uw boekhouding per kalenderjaar loopt, valt de jaarvergadering meestal in mei of in juni omdat ze moet plaatsvinden binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar. De jaarvergadering kan alle bevoegdheden uitoefenen die het Wetboek van Vennootschappen en de statuten haar toekennen Natuur en Bos maakt gebruik van noodzakelijke cookies om jouw surfervaring op onze website te optimaliseren. Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren maken we ook gebruik van bjikomende cookies

 • IPhone 7 batterij snel leeg.
 • Problemen AliExpress.
 • CoolSculpting Limburg België.
 • Lentigineus betekenis.
 • T verdeling Excel.
 • Nairobi Airport hotel.
 • Barbie Princess Charm School full movie.
 • Watermeloen kweken in openlucht.
 • Haakpatroon omslagdoek beginners.
 • Beste zelfbruiner 2020 consumentenbond.
 • Park Sleep Fly Schiphol familiekamer.
 • IKEA FRIHETEN blauw.
 • Tuinbeeld liefde.
 • Esdoorn boom rood.
 • Lamborghini Wikipedia.
 • Nederlandse rockband zangeres.
 • Wah Pedals.
 • La Vélodyssée.
 • Sollicitatiebrief hospice.
 • Ufora UGent.
 • Dunner wordend haar vrouwen overgang.
 • Lounge hoekset.
 • IKE peer.
 • Messiah persona.
 • Delhaize online.
 • SVB namen 2018.
 • Ray Kroc house.
 • Zeis afstellen.
 • Malariavrije landen.
 • I'll be there for you lyrics nederlands.
 • Margarita zonder triple sec.
 • Ligging Namibië.
 • Letterslinger bruin.
 • Link Zelda Kostuum Kind.
 • Vuurdoorn ontsteking.
 • Bali stacaravan Vacansoleil.
 • PGB werk salaris.
 • Wolfsbane Marvel.
 • Jumbo punten gratis artikel.
 • Diarree bij het opstaan.
 • Zinken bakgoot B44.